Doç. Dr. Yıldırım Şentürk

MSGSÜ Bomonti Kampüsü
Sosyoloji Bölümü

Telefon: 0212 246 00 11 / 5306

E-mail: yildirim.senturk@msgsu.edu.tr / yildirimsenturk@gmail.com 

 EĞİTİM

Doktora: University of Illinois Urbana-Champaign, Sociology, 2004

Doktora Tezi: “Little Manhattan” in the Shadow of Global Prescriptions: the Spatial and Social Restructuring of Banking Sector in Istanbul in the Era of Financial Liberalization Doctoral Advisor: Assoc. Prof. Michael Goldman

Yüksek Lisans: The University of Chicago, Sociology, 1999

Yüksek Lisans Tezi: The Impact of the Global Economy on Third World Cities

Advisor: Prof. Saskia Sassen

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji, 1996

ÇALIŞMA ALANI

Kent ve Mekân Çalışmaları, Emek, Küreselleşme ve Ulusaşırı Çalışmalar, Toplumsal Değişim ve Kalkınma, Sakatlık, Klasik Sosyoloji Teorileri, Nitel Araştırma Teknikleri

VERDİĞİ DERSLER
AKADEMİK FAALİYET

Erdi, Gülçin ve Şentürk, Yıldırım (Der.) (2017) Identity, Justice and Resistance in the Neoliberal City, Palgrave Macmillan Press.

 

Şentürk, Yıldırım (2017) “Managing the Problems of the Cities: Doing Business While Governing Istanbul”, Der. Gülçin Erdi ve Yıldırım Şentürk, Identity, Justice and Resistance in the Neoliberal City, Palgrave Macmillan s. 223-246

 

Şentürk, Yıldırım (2014) “İstanbul, Kent Çalışmaları ve Unutulan Emek,” Der. Ayfer Bartu Candan ve Cenk Özbay, Yeni İstanbul Çalışmaları: Sınırlar,Mücadeleler, Açılımlar, Metis Yayınları s. 133-165

 

Şentürk, Yıldırım (2014) “Contradictory Spaces of Labor: The Social and Spatial Practices of Work Life in Istanbul”, Der. Gulçin E. Lelandais, Understanding the City: Henri Lefebvre and Urban Studies, Cambridge Scholars Press, s.189-211

 

Şentürk, Yıldırım (2013) “İstanbul’da Şirketler Dünyasının Profesyonelleri,” Toplum ve Bilim, Sayı:126, s.64-97

 

Bezmez, D., Yardımcı, S. ve Şentürk, Y. (Der.) (2011) Sakatlık Çalışmaları: Sosyal Bilimlerden Bakmak, Koç Üniversitesi Yayınları

 

Şentürk, Yıldırım ve Yardımcı, Sibel (Yay. Haz.) (2010) Hacıyatmazı Devirmek: Neoliberal Pratiklere Karşı Kolektivite, Kalkedon Yayınları

 

Şentürk, Y. ve Yardımcı, S. (2010) “Neoliberal Pratiklere Karşı Kolektif Alan”, Yay. Haz. Yıldırım Şentürk ve Sibel Yardımcı, Hacıyatmazı Devirmek: Neoliberal Pratiklere Karşı Kolektivite, Kalkedon Yayınları, s. 13-48

 

Şentürk, Yıldırım (2010) “Yarı Zamanlı Çiftçilik, Fındık Üretimi ve Fiskobirlik: Fındık Üreticileri Fındığına Nasıl Sahip Çıkabilir?”, Yay. Haz. Yıldırım Şentürk ve Sibel Yardımcı, Hacıyatmazı Devirmek: Neoliberal Pratiklere Karşı Kolektivite, Kalkedon Yayınları, s. 49-90

 

Şentürk, Yıldırım (2010) “Bürokratlar Kamu Yararına Toplumsal Dönüşümü Nasıl Sağlayabilir?”, Yay. Haz. Yıldırım Şentürk ve Sibel Yardımcı, Hacıyatmazı Devirmek: Neoliberal Pratiklere Karşı Kolektivite, Kalkedon Yayınları, s. 355-392

 

Şentürk, Y. (2009) " Fragman Bir Kent Kurgusu: 2010 Avrupa Kültür Başkenti," Mimarist, 34, s.72-75

 

Işık, İ. Emre ve Şentürk, Yıldırım (Der.) (2009) Özneler, Durumlar ve Mekânlar, Bağlam Yayınları

 

Şentürk, Yıldırım (2009) "Küreselleşmeye İstanbul’dan Bakmak: Küresel Reçetelerin Gölgesinde 'Küçük Manhattan’ın' Yükselişi", Der. İ.Emre Işık ve Yıldırım Şentürk, Özneler, Durumlar ve Mekânlar, Bağlam Yayınları s.24-63

 

Şentürk, Y (2009) "‘Kavramsal Kentler’ Karşısında ‘Sorunlu’ Kentler: Üçüncü Dünya Kenti Anlatılarının Yeniden Değerlendirilmesi", Toplumbilim, 23, s.13-28

 

Saha Araştırmaları

 

“Emeğin Kenti İstanbul: Metropolde Çalışma Hayatının Toplumsal ve Mekansal Pratikleri”, (Proje No : 110K181), TÜBİTAK Araştırma Destek Programı, Ekim 2010-Nisan 2012

 

"Engelli Hakları ve Kent Vatandaşlığı: İstanbul Özelinde Engelli Kişilerin Yaşamlarını Şekillendiren Aktörler ve Dinamikler" (Proje No : 109K074), TÜBİTAK Araştırma Destek Programı, (Araştırmacı olarak), Ocak 2009-Ekim 2011

 

"Türkiye’de Neoliberal Pratiklerden Kesitler" (Proje No:106K334), TÜBİTAK Araştırma Destek Programı, Ocak 2007-Eylül 2008

 

Doktora tezi için İstanbul’da saha çalışması 2001- 2002

 

“Toplumsal sınıf, etnik kimlik ve dini inançların, Ankara’nın iki komşu mahallesinde ortak kimlik oluşumundaki rolü” (Koordinatörler: Dr. Sibel Kalaycıoğlu ve Dr. Helga Tılıç) 1996

 

“Küçük meta üreticisi olarak Uşak’taki tütün üreticileri” (ODTÜ- Türk Halkbilimi Topluluğu Saha çalışmaları kapsamında) 1994

 

“Ege Bölgesi’nin sosyal ve ekonomik yapısı,” Prof. Dr. Korkut Boratav ve Doç. Dr. Mehmet Ecevit tarafından yürütülen araştırmada anketörlük, 1994

 

“Adana’da göçebe Yörükler” (ODTÜ- Türk Halkbilimi Topluluğu Saha çalışmaları kapsamında) 1993

 

“Aydın Yöresi Tahtacı Köylerinde Kültürel Değişim” (ODTÜ- Türk Halkbilimi Topluluğu Saha çalışmaları kapsamında) 1991-1992