Arş. Gör. Mehmet Şahinler

MSGSÜ Bomonti Kampüsü
Sosyoloji Bölümü

Telefon: 

E-mail adresi: mehmet.sahinler@msgsu.edu.tr

 EĞİTİM

Doktora: MSGSÜ Genel Sosyoloji ve Metodoloji Doktora Programı, Devam Ediyor.

Doktora Tezi: "Neden İnsanlar Kendi Çıkarlarına Ters İşleyen Sistemleri Benimseyip Desteklerler?" (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Akay) (Sürüyor)

Yüksek Lisans: Amsterdam Üniversitesi Felsefe Bölümü

Yüksek Lisans Tezi: "Ideology, Critique of Ideology and what to do with them"

Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

ÇALIŞMA ALANI

Siyaset Felsefesi, Toplumsal Değişme, İdeoloji Teorileri

VERDİĞİ DERSLER

---

AKADEMİK FAALİYET

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 1. Taylan Alican, Şahinler Mehmet (2020). Corona Virus and Social Mutations. The World After the Pandemic (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6355582)
   

 2. Şahinler, Mehmet (2019). Etienne de La Boetie’s Shocking Situation. MANCEPT 2019 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6355580)
   

 3. Şahinler Mehmet, Taylan Alican (2020). Ciritque of Tafuri's Third Conditional.    PHILARCH 2020 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Şahinler Mehmet, Taylan Alican (2020). Korona Virüsü ve Toplumsal Mutasyon.  mimar.ist(68), 12-17. (Kontrol No: 6355576)

Diğer Yayınlar :

 1. Şahinler Mehmet (2019). Bilimsellik ve İdeolojinin Direnci. Teorik Bakış(12), 129-150. (Ulusal) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 6355575)
   

 2. Şahinler Mehmet (2013). Hak, Kent, Kardeşlik. mimar.ist(48), 63-65. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Kısa Makale) (Yayın No: 6355666)

Araştırma :

 1. Visiting Research Student - London School of Economics and Political Science, Araştırmacı Öğrencilik, Londra, Araştırma, 15.12.2018 -10.12.2019 (Uluslararası)

Röportaj :

 1. Frans van der Werf: Benim Tasarım Anlayışımda Birliktelik İçerisinde Özgürlük Fikri Yatıyor, Hollandalı tasarımcı mimar Frans van der Werf ile söyleşi, Hollanda, Röportaj, 05.05.2017 -05.05.2017 (Uluslararası)

 1. Habraken ile Mimarlık ve Eğitim Üzerine, Hollandalı mimar John Habraken ile mimarlık anlayışı üzerine söyleşi, Hollanda, Röportaj, 01.01.2017 -01.01.2017 (Uluslararası)