LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

Bölümümüz yüksek lisans ve doktora programı disiplinler arası yaklaşımıyla, farklı disiplinlerden gelen öğrencilere sosyal bilimlerin farklı alanlarında çalışma olanakları sunar.

Program boyunca öğrenciler tek zorunlu ders olan "Seminer" dersini alır ve bunun dışında ders programlarını kendi seçecekleri derslerle oluştururlar. Seminer dersi dahil olmak üzere 8 dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler tez aşamasına geçer ve kendi çalışma konularına yakın bir konuda çalışan bir danışman ile birlikte çalışırlar. 
 

Bölümümüzün yüksek lisans ve doktora dersleri aşağıdaki öğretim planında gösterildiği gibidir:

MSGSÜ Sosyoloji 2019-20 Lisansüstü
Öğretim Planı
LİSANÜSTÜ BAŞVURULARI

Bölümümüz yüksek lisans ve doktora programı disiplinler arası yaklaşımıyla öğrencilere sosyal bilimlerin farklı alanlarında çalışma olanakları sunar.
Bu programlara katılmak isteyen adaylar MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne ve Sosyoloji Bölümü’ne, duyurulan başvuru tarihlerinde gerekli evraklarla başvuru yaparlar: Genel Sosyoloji ve Metodoloji Yüksek Lisans ve Doktora Programı’nı yürüten MSGSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’ne teslim edilmesi gereken evraklar aşağıdaki gibidir.


Lisansüstü Programına Başvuru Belgeleri:

·     Lisansüstü programlarına başvuracak öğrenciler Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne ve Sosyoloji Bölümü'ne ayrı birer dosyayla başvuru yapacaklardır. Bu başvuru sırasında bölüme aşağıdaki belgeleri teslim edeceklerdir (2021-22 Eğitim yılı başvurularında pandemi nedeniyle belgeler online olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sosyoloji Bölümüne teslim edilecektir):

·     Özgeçmiş Formu: Fotoğraf eklenmelidir.

·     Çalışma Konusu Önerisi: Lisansüstü programına başvuran öğrencilerin hangi konuda çalışacaklarını belirtecekleri bir çalışma önerisi sunmaları gerekmektedir. Hazırlanacak olan metin 1500-2000 kelimeden oluşmalı ve bu metinde çalışılacak olan konunun amacı, kuramsal çerçevesi, yöntemi, sınırlılıkları ve çalışmada kullanılacak kaynakça bulunmalıdır. Kaynakça kelime sayısına dahil edilmeyecektir. Çalıma konusu önerisi metninde intihal olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır. (Çalışma önerisi metnini oluştururken araştırma konusunun sosyolojik bağlamının belirlenmesine dikkat edilmelidir.)

·     1 adet referans mektubu

·     Transkript: Yüksek lisans başvurusu yapanlar için lisans, doktora başvurusu yapanlar için lisans ve yüksek lisans transkriptlerinin fotokopileri/taranmış halleri.

·     ALES sonuç belgesinin fotokopisi/taranmış hali.

·     Yabancı Dil Yeterlik Belgesi: Doktora programına başvuranlar için YÖKDİL, YDS  (veya YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilmiş) sonuç belgelerinin fotokopileri/taranmış halleri.

·     (2021-22 eğitim yılı başvuruları için aşağıda tarif edilen süreç, pandemi nedeniyle değişmiştir. 2020-21 eğitim yılı lisansüstü başvuruları online olarak alınacaktır. İlgili duyuru anasayfada bulunmaktadır.) Bölüm bu başvuruları ayrıca yapılan bir yazılı sınavla birlikte ön elemeye tabi tutacak, ön elemeyi geçen öğrenciler mülakata davet edilecektir. Mülakat sonucunda başarılı bulunan öğrenciler lisansüstü programlarına kabul edileceklerdir.

Dosyası değerlendirilen adaylar, yazılı sınav sonucunda başarılı bulunmaları durumunda mülakata çağrılır. Mülakat sınavında başarılı bulunan adaylar, söz konusu programa katılmaya hak kazanırlar. Bütün değerlendirme ve sınav süreci tüm bölüm öğretim elemanlarının katılımına açıktır.

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans programı başvurusu için:

Taban Dil Sınavı Puanı: 50/100

veya

Taban Lisans Ortalaması: 2.8/4

ALES: 55

Doktora

Doktora programı başvurusu için:

Taban Dil Sınavı Puanı: 60/100

ALES: 55

*Koşullar asgari değerleri ifade etmektedir, başvuru koşullarının yerine getiriliyor olması bölüme kesin kabulü sağlamaz.