DİLEKÇELER

Ekim 2018 itibariyle bölüm öğrencileriyle ilgili her türlü dilekçenin (muafiyet ve intibak, kayıt dondurma, ders seçimi, kayıt sildirme vb.) Bölüm Başkanlığı tarafından alınması ve değerlendirilmesine karar verilmiştir. Dolayısıyla aşağıda örnekleri bulunan dilekçeler doldurularak bölüme teslim edilecek ve ancak bölüm tarafından değerlendirildikten sonra Dekanlığa iletilecektir. 

BOŞ DİLEKÇE

İZİNLİ SAYILMA (KAYIT DONDURMA) DİLEKÇESİ

KAYIT SİLDİRME DİLEKÇESİ

KAYIT DURUMUNA DAİR BELGE TALEBİ DİLEKÇESİ

TAKİP EDEN DÖNEMDE MEZUN OLABİLECEĞİNE DAİR BELGE İÇİN DİLEKÇE

MEZUN OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE TALEBİ DİLEKÇESİ

DAHA ÖNCE ALINAN DERSLERDEN MUAFİYET DİLEKÇESİ

ÇİFT ANADAL/YANDAL BAŞVURU FORMU

BAŞKA ÜNİVERSİTEDEN DERS ALMA FORMU