Prof. Dr. Esin Küntay

MSGSÜ Bomonti Kampüsü
Sosyoloji Bölümü

Telefon: 

E-mail adresi: 

 EĞİTİM

Doktora Yeterlik: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı (1976)

Doktora Tezi: Ailedeki Çözülmenin Çocuk Suçluluğuna Etkileri: İstanbul Çevresinde Yapılmış Bir Araştırma (Sosyoloji ve Kriminoloji, Çift Disiplinli Bir alan Çalışması)

Yüksek Lisans: Swansea University, Sosyal Politika ve Yönetim (1963)

Yüksek Lisans Tezi: Welfare Work of Juvenile Courts

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, (1962)

ÇALIŞMA ALANI

Kent, Endüstri, Suç Sosyolojisi ve Çocukluk ve Gençlik Dönemi Sorunları

VERDİĞİ DERSLER

---

AKADEMİK FAALİYET

Yayınlar

 

Kitaplar:

 

Esin Küntay – Güliz Erginsoy, İstanbul’da On sekiz Yaşından Küçük Ticari “Seks İşçisi” Kız Çocuklar. Bağlam Yayınları 259, İstanbul, 2005.

 

Esin Küntay, 21. Yüzyıl Karşısında Çocuk ve Genç. Yayına Hazırlayanlar: Esin Küntay – Güliz Erginsoy, Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2000.

 

Makaleler:

 

“Güç Koşulları Altındaki Çocuklar: Sosyolojik Bir Değerlendirme” , I. TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI KONGRESİ: Yetişkin Bildirileri Kitabı:2, Yayına Hazırlayan: Aydın Gülan, Ruhi Şirin, Memduh Cemil Şirin, Çocuk Vakfı Yayınları: 91, İstanbul, 2011, s.134-144.

 

“Bedene Şiddet – Özbenlik Değerlendirmeleri Toplumbilimsel Bir Analiz”, Birinci Bölüm, KADIN VE BEDENİ. Yasemin İnceoğlu – Altan Kar, Ayrıntı Yayınları 549, İstanbul , 2010, s.17-34.

 

 

“Okul Çağındaki Çocuklar Arasında Şiddet Olgusu” , Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Dergisi, Üç Aylık Fikir, Hizmetiçi Eğitim, Haberleşme ve Kültür Dergisi, Yıl:13, Sayı:53, Eğitim Dairesi Başkanlığı, Yayın No:41, Temmuz-Ağustos-Eylül, 2007, s.11-17.

 

“Mala Karşı İşlenen Suçlarda Patlama ve Çocuk İstismarı” , Terör, Şiddet Ve Toplum, Der: Firdevs Gümüşoğlu, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2006, s.115-131.

 

 

“Ticari Seks İşçisi Kız Çocukların Dramı” , Kadın Çalışmalarında Disiplinler Arası Buluşma Sempozyumu, Cilt:1, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayını, İstanbul, 2004, s.83-94.

 

“Elderly in Residential Care in Istanbul: Transition from Family Support to State Support” , Relations In Family Life Discourse, Institute of Academy Sinica, Taiwan, 2003, s.35-50.

 

“21. Yüzyılda Çağdaşlık ve Köleci Uygulamalar Paradoksu” , Yoksulluk, Şiddet Ve İnsan Hakları. Yayına Hazırlayan: Yasemin Özdek, Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi, TODAÝE, Ankara, 2002, s.143-155.

 

“Family Backgrounds of Teenage Female Sex Workers in Ýstanbul Metropolitan Area” Journal Of Comperative Family Studies: Theoretical and Methodological Isssues in Crosscultural Families: Volume: XXXIII, Number:3, Special Issue, Editor:Jan Trost, Canada, Summer 2002, s.345-358.

 

“Çocuk Dostu Kentler” , 21. Yüzyıl Karşısında Kent ve İnsan. Der: Firdevs Gümüşoğlu, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2002, s.315-321.

 

“Sirkeci’de Kartpostallardan İnternette Cinsel Sunumlara: Çocuk Yaşta Kız Çocuklarının Cinselliklerinin Sömürülmesi Olgusunun Toplumsal Boyutlardaki Dönüşümleri” , Bilişim Toplumuna Giderken Psikoloji, Sosyoloji ve Hukukta Etkiler Sempozyumu, Türkiye Bilişim Derneği Yayınları: 14, Ankara, 2001, s.89-98. Güliz Erginsoy ile birlikte.

 

“Çocuk Hakları ve Aile İçi İlişkiler: Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi Üzerine Bir Yorum” , Türkiye’de İnsan Hakları. Yayına Hazırlayan: Oya Çitçi, Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi, TODAİ, Ankara, Haziran 2000, s.541-547.

 

“Growing Up In Broken Families and Its Impact Upon Deviant Behaviour” , Growing Into A World. Eds: Karin Ekberg – Per Egil Mjaavatn, Proceedings, Volume II, The Norwegian Centre for Child Resarch, May 1998, Trondheim, Norway, s.1014-1023.

 

 

“Street Children in Ýstanbul in Need of Care and Protection” , Children At Risk: Selected Papers. Eds: Karin Ekberg – Per Egil Mjaavatn, The Norwegian Centre for Child Research, December 1993, Trondheim, Norway, s.223-232.

 

Araştırma Projeleri:

 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin bir AB projesi kapsamında yürüteceği 'Kahvehanelerde İnsan Hakları Eğitimi' çalışması kapsamında hedef grup araştırması, (2004)

 

UNICEF destekli Teenage Female Sex Workers in İstanbul Metropolitan Area (1998);

 

İzzet Baysal Yaşlılar Evinde 'İstanbul'da Kurumsal Bakım Altındaki Yaşlılar: Aile Desteğinden Devlet Desteğine  Geçiş' (2003)

 

“İstanbul Barosu’nun 2000-2004 Verilerine Göre Suç İsnat Edilen Çocuklar Hakkında Rapor” (ÝSTANBUL Barosu Çocuk Haklarý komisyonu ve  CMUK  Uygulama Servisi ile birlikte) Yayın No: 036, Ed. Celal Ülgen, İstanbul Barosu Yayını, 2006

 

Davet Edildiği Yurt Dışı Toplantılar:

 

'United States İnternational Communication Ageney'nin (USICA) düzenlediği Societies in Transition (Geçiş Dönemindeki Toplumlar) 1982

 

United States Information Agency 'nin (USIA) düzenlediği Ethincity and Pluralism in American Politics başlıklı (work-shop/atölye) 1992

 

 

Ödüller:

 

-İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından ‘2007 Yürekli Kadın Ödülü'ne layık görülmüştür.

 

 

Akademik Görevler:

 

1995-2004.Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senato Üyeliği

1982-2004 Mimar Sinan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

2001- 2004 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Başkanlığı

2003-2004 Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

ADRES

Bu internet sitesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü araştırma görevlileri tarafından duyurular ve iletişim konusunda kolaylık sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bölümün resmi sitesi değildir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Sosyoloji Bölümü

Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No: 71

Bomonti/Şişli

+90 212 246 0011/5300

sosyoloji@msgsu.edu.tr

  

Bölüm Sekreteri:

Arzu Dağlaroğlu