Prof. Dr. Esin Küntay

MSGSÜ Bomonti Kampüsü
Sosyoloji Bölümü

Telefon: 

E-mail adresi: 

 EĞİTİM

Doktora Yeterlik: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı (1976)

Doktora Tezi: Ailedeki Çözülmenin Çocuk Suçluluğuna Etkileri: İstanbul Çevresinde Yapılmış Bir Araştırma (Sosyoloji ve Kriminoloji, Çift Disiplinli Bir alan Çalışması)

Yüksek Lisans: Swansea University, Sosyal Politika ve Yönetim (1963)

Yüksek Lisans Tezi: Welfare Work of Juvenile Courts

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, (1962)

ÇALIŞMA ALANI

Kent, Endüstri, Suç Sosyolojisi ve Çocukluk ve Gençlik Dönemi Sorunları

VERDİĞİ DERSLER

---

AKADEMİK FAALİYET

Yayınlar

 

Kitaplar:

 

Esin Küntay – Güliz Erginsoy, İstanbul’da On sekiz Yaşından Küçük Ticari “Seks İşçisi” Kız Çocuklar. Bağlam Yayınları 259, İstanbul, 2005.

 

Esin Küntay, 21. Yüzyıl Karşısında Çocuk ve Genç. Yayına Hazırlayanlar: Esin Küntay – Güliz Erginsoy, Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2000.

 

Makaleler:

 

“Güç Koşulları Altındaki Çocuklar: Sosyolojik Bir Değerlendirme” , I. TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI KONGRESİ: Yetişkin Bildirileri Kitabı:2, Yayına Hazırlayan: Aydın Gülan, Ruhi Şirin, Memduh Cemil Şirin, Çocuk Vakfı Yayınları: 91, İstanbul, 2011, s.134-144.

 

“Bedene Şiddet – Özbenlik Değerlendirmeleri Toplumbilimsel Bir Analiz”, Birinci Bölüm, KADIN VE BEDENİ. Yasemin İnceoğlu – Altan Kar, Ayrıntı Yayınları 549, İstanbul , 2010, s.17-34.

 

 

“Okul Çağındaki Çocuklar Arasında Şiddet Olgusu” , Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Dergisi, Üç Aylık Fikir, Hizmetiçi Eğitim, Haberleşme ve Kültür Dergisi, Yıl:13, Sayı:53, Eğitim Dairesi Başkanlığı, Yayın No:41, Temmuz-Ağustos-Eylül, 2007, s.11-17.

 

“Mala Karşı İşlenen Suçlarda Patlama ve Çocuk İstismarı” , Terör, Şiddet Ve Toplum, Der: Firdevs Gümüşoğlu, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2006, s.115-131.

 

 

“Ticari Seks İşçisi Kız Çocukların Dramı” , Kadın Çalışmalarında Disiplinler Arası Buluşma Sempozyumu, Cilt:1, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayını, İstanbul, 2004, s.83-94.

 

“Elderly in Residential Care in Istanbul: Transition from Family Support to State Support” , Relations In Family Life Discourse, Institute of Academy Sinica, Taiwan, 2003, s.35-50.

 

“21. Yüzyılda Çağdaşlık ve Köleci Uygulamalar Paradoksu” , Yoksulluk, Şiddet Ve İnsan Hakları. Yayına Hazırlayan: Yasemin Özdek, Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi, TODAÝE, Ankara, 2002, s.143-155.

 

“Family Backgrounds of Teenage Female Sex Workers in Ýstanbul Metropolitan Area” Journal Of Comperative Family Studies: Theoretical and Methodological Isssues in Crosscultural Families: Volume: XXXIII, Number:3, Special Issue, Editor:Jan Trost, Canada, Summer 2002, s.345-358.

 

“Çocuk Dostu Kentler” , 21. Yüzyıl Karşısında Kent ve İnsan. Der: Firdevs Gümüşoğlu, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2002, s.315-321.

 

“Sirkeci’de Kartpostallardan İnternette Cinsel Sunumlara: Çocuk Yaşta Kız Çocuklarının Cinselliklerinin Sömürülmesi Olgusunun Toplumsal Boyutlardaki Dönüşümleri” , Bilişim Toplumuna Giderken Psikoloji, Sosyoloji ve Hukukta Etkiler Sempozyumu, Türkiye Bilişim Derneği Yayınları: 14, Ankara, 2001, s.89-98. Güliz Erginsoy ile birlikte.

 

“Çocuk Hakları ve Aile İçi İlişkiler: Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi Üzerine Bir Yorum” , Türkiye’de İnsan Hakları. Yayına Hazırlayan: Oya Çitçi, Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi, TODAİ, Ankara, Haziran 2000, s.541-547.

 

“Growing Up In Broken Families and Its Impact Upon Deviant Behaviour” , Growing Into A World. Eds: Karin Ekberg – Per Egil Mjaavatn, Proceedings, Volume II, The Norwegian Centre for Child Resarch, May 1998, Trondheim, Norway, s.1014-1023.

 

 

“Street Children in Ýstanbul in Need of Care and Protection” , Children At Risk: Selected Papers. Eds: Karin Ekberg – Per Egil Mjaavatn, The Norwegian Centre for Child Research, December 1993, Trondheim, Norway, s.223-232.

 

Araştırma Projeleri:

 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin bir AB projesi kapsamında yürüteceği 'Kahvehanelerde İnsan Hakları Eğitimi' çalışması kapsamında hedef grup araştırması, (2004)

 

UNICEF destekli Teenage Female Sex Workers in İstanbul Metropolitan Area (1998);

 

İzzet Baysal Yaşlılar Evinde 'İstanbul'da Kurumsal Bakım Altındaki Yaşlılar: Aile Desteğinden Devlet Desteğine  Geçiş' (2003)

 

“İstanbul Barosu’nun 2000-2004 Verilerine Göre Suç İsnat Edilen Çocuklar Hakkında Rapor” (ÝSTANBUL Barosu Çocuk Haklarý komisyonu ve  CMUK  Uygulama Servisi ile birlikte) Yayın No: 036, Ed. Celal Ülgen, İstanbul Barosu Yayını, 2006

 

Davet Edildiği Yurt Dışı Toplantılar:

 

'United States İnternational Communication Ageney'nin (USICA) düzenlediği Societies in Transition (Geçiş Dönemindeki Toplumlar) 1982

 

United States Information Agency 'nin (USIA) düzenlediği Ethincity and Pluralism in American Politics başlıklı (work-shop/atölye) 1992

 

 

Ödüller:

 

-İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından ‘2007 Yürekli Kadın Ödülü'ne layık görülmüştür.

 

 

Akademik Görevler:

 

1995-2004.Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senato Üyeliği

1982-2004 Mimar Sinan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

2001- 2004 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Başkanlığı

2003-2004 Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı