Ders İçerikleri

Bunları öğretim elemanlarına syllabuslarını buraya koymamızı isteyip istemediklerini sorduktan sonra yapacağız. Büyük ihtimalle bölüm toplantısından sonra yapabileceğiz ancak.

SOS101 Sosyolojiye Giriş

SOS102

SOS103

SOS104

SOS105

SOS106

SOS107

SOS108

SOS109