Arş. Gör. Elif Şakar

MSGSÜ Bomonti Kampüsü
Sosyoloji Bölümü

Telefon: 

E-mail adresi: elif.sakar@msgsu.edu.tr

 EĞİTİM

Doktora: MSGSÜ Genel Sosyoloji ve Metodoloji Doktora Programı, Devam Ediyor.

Doktora Tezi:

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi 

Yüksek Lisans Tezi: Yeni Kent Mekanlarında Gündelik Hayat: İstanbul'da Yaşayan Suriyeli Mülteci Kadınlar

Lisans: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

ÇALIŞMA ALANI
VERDİĞİ DERSLER

---

AKADEMİK FAALİYET

---