Prof. Dr. F. Güliz Erginsoy

MSGSÜ Bomonti Kampüsü
Sosyoloji Bölümü

Telefon: 0212 261 11 21

E-mail adresi: guliz@erginsoy.com

    Doğum Tarihi:    28 Temmuz 1956

    Unvanı:              Prof. Dr.

    Öğrenim Durumu:

Lisans:

Sosyoloji

Boğaziçi Üniversitesi

1979

Y. Lisans:

1750 Sayılı Kanun öncesi

Doktora Programı içinde yeterlik sınavı

Doktora:

Sosyoloji

Yan Dal:

Sosyal Antropoloji

İstanbul Üniversitesi

1984

 

     Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi :     15 Ekim 1984

Doçentlik Tarihi               :      26 Kasım 1999                           

Profesörlük Tarihi           :      08 Mart 2005     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

       Yüksek Lisans Tezleri

İ. Can Koç (2007) ‘Rüküş Sanat Kavramının Teorik ve Pratik Olarak İncelenmesi’.

 

Ü. Erkan (2005) ‘Türk Sosyoloji Tarihine katkıları Açısından Cahit Tanyol’un Yaşamı, Eserleri ve İdeolojisi’.

 

S. Mangan (2006) ‘Hasta Hakları: Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Hastanesi, İstanbul’. 

 

E. Mocoş (2005) ‘Ev Eksenli Çalışma: Pendik Örneği’.

 

H. Aslan (2005) İdeolojik ve Yönlendirilmiş Bir Alan Olarak Boş Zamana Toplumbilimsel Bir Bakış’.

 

B. Fildiş (2005) ‘Küreselleşme ve Devlet İdeolojisi: Türkiye Örneği’.

 

İ. Üstün (2003) ‘Cumhuriyet’in İlk Döneminde İstanbul’un Ekonomik Yaşamı: Arnavutköy’de Meslekler -Takibat Defteri Örneği ve Yerel Tarih Anlatıları’.

 

S. Erben (2002) ‘Teknolojik Devrimle Birlikte Medyadaki Değişimler ve Toplumdaki Yansımaları: Türkiye Örneği’.

 

N. Sever (2002) ‘Toplumsal Belleğin Oluşumunda Sinemanın Etkisi: Algılama ve Anlamlandırma Süreçlerindeki Rolünün Toplumsal Göstergeler Düzleminde İrdelenmesi ve Türkiye Analizi’.

 

A.B. Dural (2000) ‘Teoriden Pratiğe: Milliyetçi Hareket’.

 

N.G. Toksoy (2000) ‘17 Ağustos 1999 Marmara Depremi Sonrasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri’.

 

M.G. Avcı (1998) ‘İdris Küçükömer’in Sivil Toplum Anlayışı: Türkiye’de Sivil Arayışa Bir Örnek’.

 

N.K. Zongur (1996) ‘Türkiye’deki Aile Yapısı ve Eğitim Sistemi İçerisinde Çocuklarda Yaratıcı Düşünce Oluşturma Bağlamında Televizyonun Rolü’.

 

 

       Doktora Tezleri

Y. Yüksel (2008) ‘Esnek Kapitalizm ve Maddi Olmayan Emek Üreticileri’.

 

M. Öztemiz (2007) ‘II. Abdülhamit’ten Günümüze Hukuki, Siyasi ve Sosyal Açıdan Süryaniler’.

 

Z. D. Hattatoğlu Özbek (2000) ‘Eve İş Alan Kadınlar Arasında Dayanışma ve Örgütlenme Örüntüleri: İstanbul Örneği’.

 

Z. T. Akbal Süalp (1997) ‘Zamanın ve Mekânın Temsil Biçimleri ve Kitlesel Üretimi: Teoride, Toplumda, Kültürde Modernizmin 100 Yılı’.

 

M. İlgiç (1998) ‘Eğitim Yönetimi Kuramları, Türkiye’de Uygulanışı: Liselerde Karşılaştırmalı Bir Çalışma’.

 

      Yayınlar

       Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

‘Global Encounters and Gender Hierarchies in the Community of Garipçe’. New Perspectives on Turkey. 18, Spring 1998.131-146. ISSN: 1305-3299

 

       Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

‘A Tribute to the Nineteenth Anniversary of the Lausanne Treaty: Immobilized and Mobilized Narratives from Imbros to Gökçeada’. Sosyoloji Dergisi. Göç Özel Sayısı, 27. Sayı, 2013/2. 95-108. [TÜBİTAK-ULAKBİM, ProQuest CSA Sociological Abstract ve EBSCO SocINDEX (with full text) tarafından taranmakta ve indekslenmektedir]. Doi: 10.16917/sd.12830 issn: 2148-9165

 

‘Media Consumption in an Isolated Community: Garipçe’ ed. Nermin Abadan-Unat, Media Issues in Turkey. Bogazici Journal. Istanbul: Bosphorous University Press. 2004.147-160. (Abstracted by The Middle East Journal, International Development Abstracts and Geographical Abstracts: Human Geography and GEOBASE). ISSN:1300-9583

 

‘Girl Child Sex Workers in Istanbul Metropolitan Area, Turkey: A Preliminary Study’ Bogazici Journal, Vol. 16, No:1, 2002. 57-77. (Abstracted by The Middle East Journal, International Development Abstracts and Geographical Abstracts: Human Geography and GEOBASE). ISSN:1300-9583

 

‘Sustainable Development for the Women in Istanbul, Turkey: Positions of Loç Migrants, Teenage Female Sex Workers, Teenage Females of Garipçe Village and Shared Perspectives of Women in the Media’. http://www.sd-eudb.net/articles/erginsoy.htm 2001

http://www.sd-eudb.net/articles/erginsoy.htm 2001

‘Citoyennette compléte, citoyennetté â mi-temps: Quatre Générations de Gliki â Bademli’. (Çev. Catherine Pinquet) Genese, 60-61, Mai-Aout 1999. 20-32.

 

       Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

‘The Anatomy of Gender-based Violence and Forced Migration in the Darfur’. International Conference on Gender and Migration: Critical Issues and Policy Implications, Istanbul Turkey, May 11-13, 2013. 28-29.

‘The Memoirs of a Non-Commissioned Military Office Hüseyin Atıf Efendi of the Ottoman Army During the 1914-1918 War at the Gallipoli and East Fronts’. Memory and Globalisation, XIIIth International Oral History Conference, Rome, Italy, June 23-26, 2004. 1-10.

 

‘Memory in an Orthodox Greek Community: The Island of Imbros’ The Power of Oral History: Memory, Healing and Development, XIIth International Oral History Conference, Pietermaritzburg, South Africa, June 24-27, 2002. 1235-1251. 3. cilt

 

 ‘Once an Imbrian, Today in a Diasporic Existance: Links to the Future in a ‘Rum’ Community and Their Children in the 2000’s’. XIth International Oral History Conference on ‘Crossroads of History: Experience, Memory, Orality organised by International Oral History Association in collaboration with the Department of History at Boğaziçi University, Istanbul, Turkey, June 15-19, 2000. 981-983. 3 cilt.

 

       Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

(2020 Eylül ayında yayınlanacaktır) Erginsoy, Güliz. Kuklamu: Arahnimu Bibi’nin Mekansız ve Zamansız Yok Var ki Var Yok Anlatıları. İstanbul: Kopernik Yayınları.

 

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΥΣΕ Η ΜΟΥΡΙΑ: Σχετικά με τις δίχως χρόνο και τόπο αφηγήσεις των κινούμενων και μη κινούμενων έμψυχων όντων. Γκιουλίζ Μπεσέ Εργκίνσοϊ /Συγγραφή, Μάρω Μαυροπούλου/Συλλογή υλικού και Μετάφραση, Μπορτζού Τεκαούτ Τσαλ/Ανάλυση, Σεμπλά Σαρίνταλ Ετζζατζίμπασί/Σχέδια και Σκίτσα. Εκδόσεις Λειμών. Αθήνα, 2020.ISBN 978-618-5259-63-1 (AFTA PU AKUSE İ MURYA: Shetika me tis dihos hrono ke topo afigisis Ton kinumenon ke mi kinumenon empsihon ondon. Güliz Beşe Erginsoy/Singrafi, Maro Mavropoulu /Silogi iliku ke Metafrasi, Burcu Tekaüt Çal /Analisi, Sebla Sarıdal Eczacıbaşı /Shedia ke skitsa. Limon Yayınları, Atina 2020.)

 

(Yazar Güliz Erginsoy, Arahni mou Bibi mahlasını kullanmıştır) Arahni mou Bibi’s Narratives- Ageless, Spaceless, Timeless. Ed. Elif Yılmaz, Illustrator Sebla Sarıdal Eczacıbaşı, Photographers Şakir Eczacıbaşı ve Güliz Erginsoy. Amazon.com Services LLC, KDP Publishing, 2020.

 

(Yazar Güliz Erginsoy, Arahni mou Bibi mahlasını kullanmıştır) Arahni mou Bibi’s Narratives- Ageless, Spaceless, Timeless. Ed. Elif Yılmaz, Illustrator Sebla Sarıdal Eczacıbaşı, Photographers Şakir Eczacıbaşı ve Güliz Erginsoy Amazon.com Services LLC, Kindle Edition, 2020. 

 

An Ottoman Soldier’s Diary: The Gallipoli Front – World War I. Trans. Mary Işın. Maryland: Kopernik Publishing, 2019. 

 

Esin Küntay & Güliz Erginsoy. ‘Sexual Exploitation of the Girl: Juvenile Commercial Sex Workers in Istanbul’. (ed. Hugh Hindman) The Worls of Child Labour. New York: M.E. Sharpe, 2009. 745-747. ISBN: 0765617072

 

 ‘Social and Health Care as a Means to Get in Touch with Marginalised Women: The Combined Activities of NGOs For Girls in Distress, and Their Mothers, in Istanbul Metropolitan Area’. C. Tenhaeff (Ed.) The Health Dimension of Comprehensive Action with Disadvantaged Women. The Netherlands Institute of Care and Welfare & Voluntary Health Association of India, Utrecht & New Delhi, 2002. 162-182.

(‘Turkey: Social and Health Care as Instruments to Get in Touch with Girls in Distress, and Their Parents, in the City of Istanbul’ http://communities.msn.com/comprehensiveaction) ISBN: 9789050509596

 

       Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

‘Garipçe, İmroz, Loç Anlatıları ve İmgeleri’. Toplumbilim. Sayı 19, Mart 2006. 113-124. İssn: 1301-0468 ISBN: 2789786022380

 

‘Adalı İki Kadın’. Toplumbilim. Sayı 14, Ekim 2001. 61-74. İssn: 1301- 0468

 

‘Küreselleşme ve Yerelleşmenin Kırsal Kesimdeki Bileşkesi: Toplumda ve Kimlikte Dönüşümler’. Toplumbilim. Sayı 8, Haziran 1998. 59-67. İssn: 1301- 0468 ISBN: 2000880300159

 

‘İmroz Gliki’den Gökçeada Bademli’ye II: Badem Gibi Tatlı’. Toplumsal Tarih. 49: 9. 1998. 16-23. ISBN: 3990000010011 İSSN: 1300-7025

 

‘Kırsal Kesimin Küreselleşen Erkekleri ve Cemaatleşerek Yerelleşen Kadınları’. Toplum ve Bilim. Aralık 1997. 94–119. ISSN 1300-9354

 

‘İmroz Gliki’den Gökçeada Bademli’ye I: Badem Gibi Tatlı’. Toplumsal Tarih. 48: 8. 1997. 16–24. İSSN: 1300-7025

 

       Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

‘Selman Hanım ve Bayan Magda’nın Anlatılarının Genellikleri: Cumhuriyet’in İlk Kuşağında Toplumsal Cinsiyet Açısından Farklı Kadın Konumları’. Kadın Çalışmalarında Disiplinler Arası Buluşma, 1-4 Mart 2004, Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul, Cilt 3/3. 397-404.

 

‘Loç Anlatıları’ 21. Yüzyıl Karşısında Kent ve İnsan sempozyumu, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. İstanbul, 01-03 Mayıs 2001. 161-199. Cilt

 

Erginsoy, G. ve Küntay, E. ‘Sirkeci’deki Kartpostallardan İnternet’te Cinsel Sunumlara: Çocuk Yaşta Kız Çocukların Cinselliklerinin Sömürülmesi Olgusunun Toplumsal Boyutlardaki Dönüşümü’. Bilişim Toplumuna Giderken Psikoloji, Sosyoloji ve Hukuk’ta Etkiler sempozyumu. T.C. Kültür Bakanlığı ve Türkiye Bilişim Derneği. Ankara, 23-24 Mart 2001. 89-98.

 

‘Adalılar ve İnançları: Bademli Köyü Ortodoks Rum Cemaati’ Sanat ve İnanç sempozyumu. Mimar Sinan Üniversitesi, Türk Sanat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Sanat Tarihi Bölümü, İstanbul, 13-15 Kasım 2000. 135-152.

 

‘İstanbul’da Onsekiz Yaşından Küçük Seks İşçisi Olarak Çalışan Genç Kızlar’ 21. Yüzyıl Karşısında Çocuk ve Genç sempozyumu, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, İstanbul, 17–21 Nisan 1999. 137-151.

 

Esin Küntay & Güliz Erginsoy. ‘Ticari Seks İşçisi Olarak Sömürülen Çocukların Görüşleri ve Gereksinimleri’ 1. İstanbul Çocuk Kurultayı Bildiriler Kitabı, İstanbul: İstanbul Çocukları Vakfı Yayınları, 1999. 560-562.

     

     Diğer yayınlar

Kitap

 

(2018) Mavropoulu, M., Tekaüt Çal, B., Erginsoy, Beşe G., Eczacıbaşı Sarıdal S. Dut Ağacının Duydukları, İstanbul: Bağlam Yayınları.

 

(2006) Adalılar: İmroz’dan Gökçeada’ya. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. ISBN/SKU: 9756176547.  

 

(2004) Dedem Hüseyin Atıf Beşe: Bir Cemiyet-i Osmaniye Askerinin Savaş Hatıratı ve Bir Türkiye

Cumhuriyeti Vatandaşının Yaşam Öyküsü. İstanbul: Varlık Yayınları. ISBN: 9789754342659

 

(2005) Küntay, Esin & Erginsoy, Güliz. İstanbul’da On Sekiz Yaşından Küçük Ticari “Seks İşçisi” Kız Çocuklar. İstanbul: Bağlam Yayınları. ISBN: 9789758803521

 

(2006) Erginsoy, Güliz ve diğerleri. CMUK Verilerine Göre Suç İsnad Edilen Çocuklar Hakkında Rapor. İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları. ISBN: 9789756037447 975603744X

 

(2004) Erginsoy, Güliz ve diğerleri. CMUK Verilerine Göre Suç İsnad Edilen Çocuklar Hakkında Rapor. İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları.

 

(2009) Erginsoy, Güliz. Life (1923-2009): Distinct Vocabularies. Blurb.com

 

(2009) Erginsoy, Güliz. Faces within the Visual Narrative of the Silent Carnival. Blurb.com

 

Kitap içinde bölüm

 

(2014) Erginsoy, Güliz. ‘Esin Küntay: Akademik Yaşamı, Yapıtları ve Anlatılar’. (Der. Ayşe Durakbaşa) İnsan, Toplum ve Haklar: Esin Küntay’a Armağan. İstanbul: Bağlam Yayınları, 11-20.

 

(2014) Erginsoy, Güliz. ‘Darfur’da Zorunlu Göç ve Cinsiyete Dayalı Şiddetin Anatomisi’. (Der. Ayşe Durakbaşa) İnsan, Toplum ve Haklar: Esin Küntay’a Armağan. İstanbul: Bağlam Yayınları, 266-278.

 

 

Uluslararası ve ulusal sempozyumlarda sunulan bildiriler

‘The Anatomy of Gender-based Violence and Forced Migration in the Darfur’. International Conference – Gender and Migration / Critical Issues and Policy Implications. London Center for Social Studies, The London School of Economics and Political Science, Swansa University – Prifygel Abertawe, Marmara University, 11-13 May 2013, Istanbul.

 

‘Narratives From the Island: From Imvros to Gökçeada’. Local Stories – Methods and Approaches in Oral History, the Netherlands Institute in Turkey & Bahçeşehir University, Faculty of Communication, New Media Department, Istanbul, Turkey, 19-20 November, 2012.

 

‘Female Child Sex Workers in Istanbul Metropolitan Area, Turkey: A Form of Gendered and Informal Labour’. International Association For Feminist Economics 2000 Conference organised by International Association for Feminist Economics and Boğaziçi University, Department of Economics, Istanbul, Turkey, August 15-17, 2000.

 

‘Sweet as An Almond: From Gliki to Bademli: Full Time and Part Time Citizenship’ Conference on ‘The Compulsory Exchange of Populations between Greece and Turkey: Assessment of the Consequences of the Treaty of Lausanne 1923 (75th Anniversary) organised by Oxford University, Refugee Studies Centre, Oxford, UK, September 17-20, 1998.

 

‘Tam ve Yarı Zamanlı Vatandaşlık: Gliki’den Bademli’ye Dört Kuşak’. Sınırda Yaşamak: Modernlik, Cinsiyet ve Etniklik sempozyumu, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, İstanbul, 02-04 Kasım 1998.

 

‘Metropol Merkeze Yakın Bir Balıkçı Köyünde Toplumsal Değişmenin Kadınlar Üzerindeki Etkisi’ Günümüzde Kadın sempozyumu. Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, İstanbul, 08-13 Mart1997.

 

 

Akademik katalog

 

(1983) Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ‘Öğretim Üyeleri ve Öğrenciler için kitapçık’. İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları.

 

Editörlük

‘21. Yüzyıl Karşısında Çocuk ve Genç’. E. Küntay & G. Erginsoy (Der.), İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları, 2000.

 

Çeviri

‘Osmanlı Döneminde Balkan Kadınları’ (Çev. Güliz Erginsoy). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009.

 

Fotoğraf Sergisi

‘Sessiz Karnavalın Görsel Anlatılarının Yüzleri’. 04-25 Kasım 2009. İstanbul: Akatlar Kültür Merkezi-Art Depo Sanat Galerisi.

 

‘Sessiz Karnavalın Görsel Anlatılarının Yüzleri II’. 10-19 Temmuz 2010. Bodrum: T.C. Kültür Bakanlığı Sualtı Arkeoloji Müzesi, Haluk Elbe Galerisi.

 

‘Sessiz Karnavalın Görsel Anlatılarının Yüzleri III’. 16-25 Ağustos 2010. Ayvalık: Ayvalık Belediyesi Sanat Galerisi – Hal üstü.

 

     Uluslararası ve ulusal atıflar

Özcan, Uğur ve Dalyan Murat, Gökhan. "19.yy'da Rumlarda ve Arnavutlarda Evlilik Müessesinde Başlık Uygulamaları". History Studies International Journal of History 3/3. (2011): 319-336. s. 335 [Lailou, Sophia. "Osmanlı Dünyasında Hıristiyan Kadınlar: Rum Cemaatinin Şer'iye Mahkemelerinde Açtığı Kişilerarası Davalar ve Aile Davaları (17. ve 18. Yüzyıllar)". Erginsoy, Güliz (Çev). Osmanlı Döneminde Balkan Kadınları: Toplumsal Cinsiyet, Kültür, Tarih. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009.]

 

Bahar Şensoy, Özge. " 'Education is Important but ...' ": Low-income Kurdish Migrant Mothers' Beliefs About Child Education and Child Labor". Journal of Global Social Work Practice Vol. 4 No. 2: November/December 2011. Güliz Erginsoy

 

Knudsen, Stale & Koçak, Hakan. "Chapter 11- Through Boom and Boost: Coping with Poverty in Sea Snail Fisheries on the Turkish Black Sea Coast". Ed. S. Jentoft & A. Eide. Poverty Mosaics: Realities and Prospects in Small Scale Fisheries. Springer Science and Business Media B.V. 2011. DOI 10.1007/978-94-007-1582-0_11. 221-249. Güliz Erginsoy

 

Bademci, H. Özden. " 'Working With Vulnerable Children': Listening the Views of the Service Providers Working With Street Chidren in Istanbul". Children and Youth Services Review Vol. 34 Issue 4 (April 2012): 725-734. Güliz Erginsoy

 

Bahar Şensoy, Özge. "An Overview of the Risk Factors that Contribute to Child Labour in Turkey: Implications for Research, Policy, and Practice". International Social Work October 12: 2012. Güliz Erginsoy

 

(2010) UNICEF – Dartmund Model United Nations, April 9-11, 2010, Works cited başlığı altında - Kunstay, Esin and Guliz Erginsoy. ‘Sexual Exploitation of the Girl Child: Juvenile Commercial Sex’.

 

(2006) NGO Report on Turkey’s Implementation of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child, on Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, April 2006, Ankara Child Rights Initiative, p.7, footnote 43 Küntay, E. and Erginsoy, G. (2005) İstanbul’da On Sekiz Yaşından Küçük Ticari ‘Seks İşçisi’ Kız Çocuklar. İstanbul: Bağlam Yayınları.

 

(2004) Renée Hirschon, Crossing the Aegean: Assessing the Consequences of the 1923 Population Exchange. Oxford: Berghan Press. 265.

 

(2010) Türkiye Gençlik Çalışmaları Bibliyografyası 1923-2010. Yayına hazırlayan: Ömer Miraç Yaman, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Ankara. 52, 137, 247, 424, 431, 432.

(2002) Arzu Öztürkmen, ‘Sözlü Tarih: Yeni bir disiplinin cazibesi’, s. 120, dipnot 10. Toplum ve Bilim, Kış 2001-2002, Sayı 91. 115-121.

(1998) Ayşe Durakbaşa, ‘Bir sempozyum ve ‘modernliğimiz üzerine düşünceler’, s. 191, Toplum Bilim, Kış 1998, Sayı 79. 189-193.

 

 

Ulusal & Uluslararası Projeler (DPT, TÜBİTAK, AB, v.d.)

Ulusal

 

2004 – 2005                              İstanbul Barosu – ‘İstanbul Anakentinde Suç İsnad Edilen                                                 Çocuklar’ Ortak çalışma.

 

2002 - 2003                              İstanbul Barosu – ‘İstanbul Anakentinde Suç İsnad Edilen                                                 Çocuklar’ Ortak çalışma.

 

Mart 2001 – 2003                       İç İşleri Bakanlığı, Stratejik Planlama Bölümü

İstanbul Valiliği ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü:

Seks İşçisi Genç Kızlar için Birinci Adım Sığınma Evi projesi, sponsor tanıtımları ve kuruluşu.

 

1999 – 2000                              Kastamonu Loç Yöresi Köy ve Enformel Sektör Anlatıları

 

 

Komisyonlar

 

Haziran 2000- 2002                   ‘Çocuk İşçiliği ve Azınlık Çocukları’ İzleme Komitesi üyesi,                                                                      İstanbul Valiliği, İstanbul Çocukları Vakfı, İstanbul.

 

29 Şubat - 06 Haziran 2000        İstanbul Çocukları Vakfı (İstanbul Valiliği), ‘Özel Durumdaki                                                                   Çocuklar – Çalışan ve Azınlık Çocukları’, İstanbul.

 

11 Ocak 2000                            T.C. Devlet Planlama Teşkilatı, 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı,                                                                  ‘Aile ve Çocuk Özel Komisyonu’, Ankara.

 

Aralık 1999                              T.C. Devlet Planlama Teşkilatı, 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı,                                                                  ‘Zor Koşullarda Çalışan Çocuklar Özel Komisyonu’, Ankara.

 

9 - 11 Eylül 1999                        T.C. Devlet Planlama Teşkilatı, 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı,                                                                  ‘Kadının Katılımı Özel Komisyonu’, Ankara.

 

 

 

 

Eylem Planları, Siyasa Önerileri, Raporlar

 

Ocak 2001                                Devlet Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü,                                                                             İstanbul Valiliği ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, ‘Eğitim                                                                       ve Toplum Merkezi’. Prof. Dr. Esin Küntay ile birlikte.

 

21 Ocak 2000                            T.C. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, ‘Zor                                                                          Durumdaki Kız Çocuklar İçin İlk Adım İstasyonu’. Prof. Dr.                                                                     Esin Küntay ile birlikte.

 

Haziran 1999                            T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü, ‘Eğitim Programları’.

                                                           Prof. Dr. Esin Küntay ile birlikte.

 

Temmuz 1998                           T.C. İç İşleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği, ‘Sokakta Çalışan                                                                       Çocuklar’. Prof. Dr. Esin Küntay ile birlikte.

 

Haziran 1998                           T.C. İç İşleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği, ‘Zor Durumdaki                                                                        Kız Çocuklar İçin Sığınma Evi’. Prof. Dr. Esin Küntay ile birlikte.

 

Haziran 1998                            T.C. İç İşleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği, ‘Sokak Çocukları ve                                                                  Ailelerinin Profilleri: Selpağa Gitmek’. Prof. Dr. Esin Küntay                                                                   & Prof. Dr. Türkan Saylan ile birlikte.

 

Çalıştay / Çalışma Gruplarına Katılım

 

18 - 19 Ocak 2012                     T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

‘Sosyal Yardım – Sosyal Hizmetlerde Dönüşüm ve Aile Sosyal Destek Personeli Çalıştayı’. Ankara.

 

20 - 21 Eylül 1999                     T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı & ILO/IPEC

‘İş Müfettişlerinin Çalışan Çocuklar Konusunda Eğitimi’,              Ankara.

 

14 Mart 1998                             ‘Sokak Çocuklarının Topluma Yeniden Kazandırılmasında                                                                       Kamuya ve Sivil Girişimlere Düşen Görev ve Sorumlulukları’                                                                    Friedrich Ebert Vakfı, Istanbul.

 

           Sempozyum / Etkinlik düzenleme

14-16 Mayıs 2013                     Organizasyon üyesi:

Taşınabilir ve Taşınamaz Kültürel Miras: Tophane Örneği, Sosyoloji Kollokyumu II, Okan Üniversitesi

30 Nisan 2012                         Organizasyon üyesi:

İstanbul Halleri ve İhlalleri, Sosyoloji Kollokyumu I, Okan Üniversitesi

27 Nisan 2012                                     Panel Başkanı – Kadın ve Girişimcilik Paneli, Gaziantep Zirvesi, Gaziantep

14 Nisan 2012                          Organizasyon üyesi:

William Engdahl, GDO’lar ve değişen dünya düzeni

08 Mart 2012                           Panel Başkanı / Organizasyon üyesi:

Okan Üniversitesi, Dünya Kadınlar Günü

25-27 Nisan 2005                    Organizasyon üyesi: Terör, Şiddet ve Toplum’. Mimar Sinan                                                       Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü.

 

2001                                      Organizasyon üyesi: ‘21. Yüzyıl Karşısında Kent ve İnsan’                                                           Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü.

           

1999                                       Organizasyon üyesi: ’21. Yüzyıl Karşısında Çocuk ve Genç’                                                        Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü.

 

1998                                       Organizasyon üyesi: ‘Sınırda Yaşamak’ Mimar Sinan                                                                  Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü.

 

1997                                       Organizasyon üyesi: ‘Günümüzde Kadın’ Mimar Sinan                                                               Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü.              

 

1983                                       Organizasyon üyesi: ‘Art & Architecture of the Last 100                                                             Years in Turkey & Abroad’ 4th Istanbul Art Festival, Mimar                                                          Sinan Üniversitesi.

 

 

Gönüllü akademik çalışmalar

 

Aralık 2003                              ‘İnsan Hakları’ Aday Memurlar için Temel Eğitim Programı,                                                                    Mimar Sinan Üniversitesi.

 

1999 - 2002                              İstanbul Valiliği, Seks İşçisi Kız Çocuk ve Gençler için                                                                              Sığınma Evi’ projesi için sponsor çalışmaları ve sunumları.

 

Ocak 2002                                ‘İnsan Hakları’ Aday Memurlar için Temel Eğitim Programı,                                                                    Mimar Sinan Üniversitesi.

 

Ocak 2002                                ‘İletişim’ Aday Memurlar için Temel Eğitim Programı, Mimar                                                                   Sinan Üniversitesi.

 

13 Kasım 2001                          İstanbul Valiliği, Seks İşçisi Kız Çocuk ve Gençler için                                                                              Sığınma Evi’ projesi için fon çalışmalarında davetli                                                                                 konuşmacı, Rotary, International Inner Wheel, Beyoğlu,                                                             Istanbul

 

24 Mart 2001                                     Davetli konuşmacı ‘Üniversite Öğrencileri için Sosyolojiye Giriş’ Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, İstanbul.

 

13 - 14 & 20 - 21 Kasım 1999             Davetli konuşmacı ‘Üniversite Öğrencileri için Sosyolojiye Giriş’ Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, İstanbul.

 

Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı - Gökçeada Yerel Sözlü Tarih Çalışmaları.

 

Uluslararası Burslar

 

15 Mayıs – 08 Haziran 2001               ‘Preventive Diplomacy and Conflict Resolution’ A.B.D. Department of State, The Bureau of Educational and Cultural Affairs. Washington DC: Savunma Bakanlığı, Dünya Bankası; Virginia, George Mason Üniversitesi - Harrisonburg, Eastern Mennonite Üniversitesi; Maryland, Maryland Üniversitesi; Tennessee - Memphis, Oklahoma-Tulsa, New York - New York: Birleşmiş Milletler, A.B.D.

 

17 - 20 Eylül 1998                            Davetli konuşmacı: ‘The Compulsory Exchange of Populations between Greece and Turkey: Assessment of The Consequences of Lausanne 1923 - 75th Anniversary’ Refugee Studies Centre, Oxford Üniversitesi, Oxford, İngiltere ve T.C. Dış İşleri Bakanlığı, Kültür Dairesi, Ankara.

 

Danışman/Araştırmacı

 

5 Şubat – 4 Mayıs 2007  

Kadına Yönelik Şiddet Danışmanı

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Hartum, Darfur / Sudan

8 Mart 2004

ECPAT International (End Child Prostitution, Pornography and Prostitution), The Marmara Oteli, İstanbul (Sponsor - Belçika Konsolosluğu)

1 Ekim 2002 – 14 Eylül 2003

‘Women in the Turkish Context: Essays on Garipçe, Loç and Imroz’. University of London, SOAS, Department of Development Studies, Londra, İngiltere.

25 - 30 Temmuz 2001

UNOPS & Arizona State University: ‘From Separation to Collaboration: Keys to Successful Cooperation on Joint   Projects in Cyprus & Between Greece & Turkey’. Brugge, Belçika.

14 Temmuz 2001

UNOPS: ‘From Separation to Collaboration: Keys to Successful Cooperation on Joint Projects in Cyprus & Between Greece and Turkey’. Istanbul.

4 - 5, 10, 17 - 18 Eylül 1999           

 

Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Marmara Üniversitesi, Psikiyatri Bölümü & Akıl Sağlığı ve Trauma Merkezi, Tel-Aviv, İsrail, ‘The Marmara Earthquake and Post Trauma Stress Syndrome: Mechanisms for Societal Healing’. İstanbul

1999

 NIZW (The Netherlands Institute of Social Care and Welfare) ‘The Combined Activities of NGO’s for Young Women in Distress and Their Mothers in İstanbul’. Comprehensive Development Programs for Socially Excluded Women’. WHO’nun konu ile ilgili 4. Toplantısı bağlamında, Utrech, Hollanda.

 

1997 – 1998

UNICEF ‘Girl Child and Teenage Female Sex Work in Istanbul Metropolitan Area’. Profesör Dr. Esin Küntay ile beraber, UNICEF, Ankara.

 

                      

Çalışma Gruplarına Katılım

 

19 - 20 Aralık 2001                    T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı & ILO/IPEC                                                                ‘Time Bound National Action Plan For the Elimination of                                                             Child Labour’. Istanbul.

 

Akredite Uzman/Bilirkişi

 

2016 FEDEK takım üyesi                   Nisan 2017 İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

 

Kasım 2013 – sürüyor                         Member – Hellenic Republic/Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency

                                                       University of Aegean, Department of Cultural Technology and Communication (9-15 Aralık 2013)

                                                       National Kapodistrian University of Athens, Department of Turkish Studies and Modern Asian Studies (3-8 Şubat 2014)

 

Haziran 2012 – sürüyor                     İstanbul İli Hukuk Mahkemeleri – Sosyolog (Bilirkişi)

 

16 Eylül 2001 – sürüyor                     European Commission, uzman (EE19982B05270)

 

 

Sertifika

 

15 Şubat 2007                                      Advanced Security in the Field, UN Department of Safety and                                                      Security – United Nations Mission in Sudan. Hartum/Sudan.

                                              

11 Şubat 2007                                      Basic Security in the Field, UN Department of Safety and                                                 Security – United Nations Mission in Sudan. Hartum/Sudan.

                                              

17 Mayıs – 07 Haziran 2001                     Conflict Resolution and Preventive Diplomacy, Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs, Washington D.C., A.B.D.

 

24 - 25 Mayıs 2001                                 Conflict Transformation Skills Workshop, Institute for Justice and Peace Building, Eastern Mennonite University, Harrisonburg, Virginia, A.B.D.

 

  İdari Görevler

           

Temmuz 2011 – Mayıs 2013                     Okan Üniversitesi, Sosyoloji Bölüm Başkanı

Aralık 2012 – Nisan 2013                         Okan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Dekan Yardımcısı

Eylül 2011 – Mayıs 2013                         Okan Üniversitesi,

Kültürlerarası Diyalog Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

                                                                       İnsan Bilimleri Birimi kurucu komisyon başkanı

                                                                       Yeni Medya İletişimi Bölümü kurucu komisyon başkanı

 

18 Temmuz 2005 – 28 Kasım 2006         Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Rektör Yardımcısı

                                                                       Felsefe Bölümü kurucu komisyon üyesi

 

10 Mart 2004 – Temmuz 2005                Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,

Fen- Edebiyat Fakültesi, Dekan Yardımcısı

 

Eylül 2001 – Mart 2005                          Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,

Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu üyesi,

                                                     Doçent temsilcisi

 

1994 – 2005                                         Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,

Sosyoloji Bölüm Başkan Yardımcısı

 

1983- 1985                                           Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüsü, Uzman

                                                                       Sosyoloji Bölümü kuruluş çalışmaları ekibi üyesi