Arş. Gör. Hatice Özer

MSGSÜ Bomonti Kampüsü
Sosyoloji Bölümü

Telefon: 0212 246 00 11/ 5301

E-mail adresi: hatice.ozer@msgsu.edu.tr

 EĞİTİM

Doktora: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji, Devam Ediyor

Doktora Tezi:

Yüksek Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji, 2017

Yüksek Lisans Tezi: “Yeni Tıbbi Teknolojiler Bağlamında Ölüm Algısının Dönüşümü: Beyin Ölümü Çerçevesinden Değerlendirme”

Danışman: Dr. Öğretim Üyesi Aylın Dikmen Özarslan

Lisans: Uludağ Üniversitesi, Sosyoloji, 2013

ÇALIŞMA ALANI

Tıp Sosyolojisi, Ölüm Sosyolojisi, Bilgi-Bilim Sosyolojisi.

VERDİĞİ DERSLER

---

AKADEMİK FAALİYET

Makale

““Kalbi Atan Kadavralar”/ “Sıcak Ölüler”: Modern Dönemde Ölümün Yeniden Tanımlanma Gereksinimine İlişkin Sosyo-Kültürel Bir İnceleme”, MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi (yayına

hazırlanıyor)

Sempozyum/ Sözlü Bildiri

“Modern Tıbbın ‘Öteki’si ve SağaltımSavaşları: Alternatif Tıbbı Kapitalizmle Düşünmek”, Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Sempozyumu, Bursa, 4 Aralık 2015.

 

Konferans/ Sözlü Bildiri

1)- “Sağlık Hizmetleri Anlayışımızda Değişen Toplumsal ve Ekonomik Temayüller”, III AGP International Humanities and Social Sciences Conference, Barselona, 04-07 Şubat 2016.

2)- ““Biological Limit” and “Possibility of Being Immortal”: A Social Review of the Quest for Human Immortality”, 5th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences, Budapeşte, 22-25 Eylül 2016.

Kitap İçinde Çeviri Bölüm

“Kıyam ve Kıtal” adlı derleme metin içinde “Etnisite ve İmparatorluk” başlıklı metin, Güney Çeğin &Ümit Kurt(der.), Tarih Vakfı Yurt Yayınları.