Dr. Öğr. Üyesi N.Gamze Toksoy

MSGSÜ Bomonti Kampüsü
Sosyoloji Bölümü

Telefon: 0212 2460011 (5301)

E-mail: gamze.toksoy@msgsu.edu.trgamzetoksoy@gmail.com 

 EĞİTİM

Doktora: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji

Doktora Tezi: The Role of Images within the Social Scientific Thinking and the Potential of Photograph

Yüksek Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji, 2000

Yüksek Lisans Tezi: 1999 Marmara Depremi Sonrasinda Sivil Toplum Kuruluslarinin Rolü

Lisans: Uludağ Üniversitesi, İktisat, 1997

ÇALIŞMA ALANI

Görsel Çalışmalar, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Toplumsal Bellek Çalışmaları, Etnografik Araştırmalar

VERDİĞİ DERSLER

Görsel Çalışmalar, Yüksek Lisans-Doktora

Ayrımcılık, Nefret Söylemi ve Medya

Uygarlık Tarihine Giriş

AKADEMİK FAALİYET

Editör 

 

(2012) Bellek İzleri, Kurgudan Kurama Görüntüler (Traces of Memory, Images from Construction to Theories), (ed.) N. Gamze Toksoy, Kalkedon Publications, Istanbul, Turkey.

(2006) Toplumbilim Dergisi, Fotoğraf Özel Sayısı (The Journal of Sociology, Special Issue of Photography), (ed.) N. Gamze Toksoy&Kemal Cengizkan, Bağlam Publications, Istanbul, Turkey.

 

Kitap Bölümleri

TOKSOY, N. Gamze (2015) “Junggesellen-Raume in Istanbul, Ein Blick auf die Stadt aus Soziologischer und Fotografischer Perspektive” (Bachelor Rooms in Istanbul, Looking of the City from Sociological and Photographical Perspective), Book Chapter, Ed. Lilo Schmitz, Artivismus, Transcript Verlag, Bielefeld, Germany.

TOKSOY, N. Gamze; KANOĞLU E. Meltem (2014) “Media Content of Celebrity Women’s Motherhood for them to Be Re-Idolised in the Patriarchal Society”, Book Chapter, Ed. Andrew J. Sepie, Search for the Real, Inter Disciplinary Press, Oxford, UK.

TOKSOY, N. Gamze (2005) “Fotoğrafta Sosyolojik Göz: İstanbul’da Bekar Odaları” (Sociological Eye in Photography: The Bachelor Rooms in Istanbul) Book Chapter, Ed. Aylın Dikmen Özarslan, Sanat ve Sosyoloji (Art and Sociology), Bağlam Publications, Istanbul, Turkey.

TOKSOY, N. Gamze; SOYTEMEL; KAYACAN, G. (2002) “İçkalpakçı, A Dead-End Street In Samatya”, Photograph Ed. Kemal Cengizkan; Dora Günel, İçkalpakçı Monograph of A Dead-End Street, Foundation of Photography Publication, Istanbul, Turkey.

Makaleler

TOKSOY, N.Gamze & TAŞITMAN, Ayşegül (2015), “Ceremonial Circumcision” as One

of the Mechanisms Which Enables the Regeneration and Intergenerational Transmission

of Manhood Culture in Turkey”, Masculinities E.journal, Vol. 1(3), pp.156-188.

https://masculinitiesjournal.wordpress.com, 2016.01.03.

TOKSOY, N. Gamze; ERDOĞAN, K. Esra (2014), “Geçmişle Bugünün Mübadelesi,

Gelenekle Modernin Müzakeresi Bağlamında İslami Modanın Dergisi (Ala: An Islamic

Fashion Magazine Carrying the Struggle of the Past to the Negotiation of the Future) Toplum ve Bilim, (Society and Science) Vol.1(130), pp.155-175, İletişim Publications,

Istanbul, Turkey.

 

TOKSOY, N. Gamze (2008), “Çok Karmaşık İş: Acıyı Fotoğraflamak” (A Very Complex Job: To Photograph the Pain), Amargi Feminist Journal, Vol.9 pp.66-69, Ankara,

Turkey.https://amargigroupistanbul.wordpress.com/amargi-magazine/summer- 2008-issue- 9/to-photograph- the-pain/

TOKSOY, N. Gamze (2006), “17 Ağustos 1999 Marmara Depremi Sonrasında Sivil Toplum Kuruluşları ve “Yardım” İlişkisi” (Non-Governmental Organisations After the 17 th August 1999 Marmara Earthquake and “Helpfulness”) Toplumbilim, (The Journal of Sociology, Special Issue of Earthquake) Vol. 1(21), pp.133-139, Bağlam Publication, Istanbul, Turkey.

 

Bildiriler

(2017) “Being Subject of a Stock Photography. Violence Against Women on Photography in Turkey”, International Conference on Gender Studies, 1-2 December, Cambridge, UK.

(2017) “Visual Language of Violence Against Women in Turkey”, 2nd Academic International Conference on Social Sciences and Humanities”, 22-24 May, Cambridge, UK.

(2013) “İslami Modanın Dergisi: Ala” (Islamic Fasion Magazine: Ala), with Esra Kaya, Bellek ve Kültür Symposium, 5-7 September, Bilkent University, Ankara, Turkey.

(2012) “Media Content of Celebrity Women’s Motherhood for them to be Acquitted and Re-Idolised in the Patriarchal Society”, 1st Global Conference Celebrity, 15-17 March, Prague, Czech Republic.

(2011) “ Feminizm ve Toplumsal Cinsiyet… Artık Bir Antagonizma mı?” (Feminism and Gender…Are They an Antagonism Anymore?) 6 th . Karaburun Science Conference, 8-11 September, Karaburun, Izmir, Turkey.

(2009) “The Thinking of Visual Materials within the Field of Social Work: From Methodological Arguments to Artistic Creativity”, International Cultural Festival, The Hungarian Special Arts Workshop Association, 15-22 June, Pecs, Hungary.

(2009) “Belgesel Fotoğraftan Sosyal Sınıflara Bakmak” (Looking at Social Classes from Documentary Photography), Documentary Photography Days, University of Zonguldak Karaelmas, 10-12 April, Zonguldak, Turkey.

(2008) “Sosyolojik Sorunsal Olarak Belgesel Fotoğraf” (Documentary Photography As A Sociological Problematique), Afsad 7. Photography Symposium, 2-4 May, Ankara, Turkey.

(2008) “Geçici Mekanda Kalıcı Olmak” (Being Permanent in Temporary Place), Kayıtdışı Workshops, 9 September, Yıldız Technical University, Istanbul, Turkey.

(2005) “The Samatya İçkalpakçı Dead-end Street”, Department of City Planning, Mimar Sinan Fine Arts University, 20 April, Istanbul, Turkey.

(2005) “Sociological Eye in Photography: The Bachelor Rooms in Istanbul”, International Symposium on “Fourth International Photography Days” Near East University, 28-31 March, North Cyprus.

(2005) “Fotoğraf ve Sosyal Bilimlerin Biraradalığı” (Relationship Between Photography and Social Sciences), with Orhan Cem Çetin, Murat Germen, Sınır Deyimleri Conference, 13 December, Akbank Centre of Culture and Art, Istanbul,Turkey.

 

Akademik Olmayan Yayınlar ve Faaliyetler

 

TOKSOY, N. Gamze (2012) “Bir Vesikalık Fotoğrafın İkiye Bölünmüş Anlamı…!” (The Meaning Behind a Before and After Snapshot), IFSAK Photography and Cinema Magazine, Vol. 3 (147), IFSAK, Istanbul, Turkey.

TOKSOY, N. Gamze (2010) “Biz Kadınlar Barış Noktasından Sesleniyoruz! (We (Women) Are Calling From Peace Point)” with Begüm Acar, Amargi Feminist Journal, vol.16, pp.81-84, Ankara, Turkey.

TOKSOY, N. Gamze (2008) “Bir Sosyolojik Sorunsal Olarak Belgesel Fotoğraf (Documentary Photography As A Sociological Problematique), Evrensel Kültür Magazine, Vol:200, pp:75-79, Evrensel Publication, Istanbul, Turkey.