Doç. Dr. Elif Yılmaz

MSGSÜ Bomonti Kampüsü
Sosyoloji Bölümü

Telefon: +90 212 246 0011 / 5300

E-mail: elif.yilmaz@msgsu.edu.treylmaz99@yahoo.com 

 EĞİTİM

Doktora: Marmara Üniversitesi

Doktora Tezi: Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ve Ayvalık

Yüksek Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji

Yüksek Lisans Tezi: 14-18 Yaş Grubunda Olan Erkek Çocukların Tutukluluk/ Hükümlülük Sürecinde Etkin Olan Toplumsal ve Psikolojik Dinamikler

Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji

ÇALIŞMA ALANI
VERDİĞİ DERSLER
AKADEMİK FAALİYET

02-05/2012 Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı’nın Maltepe Çocuk Ceza ve İnfaz Kurumu’nda gerçekleştirdiği ESSEP Projesi kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmalarında danışman 

2007 MİM Evrensel Yaşam ve Yardımlaşma Derneği için hazırlanan “Kayıp İnsanlar Programı” başlıklı projede proje yürütücüsü 

2006 İstanbul Barosu için hazırlanan “CMUK Verilerine Göre Suç İsnat Edilen Çocuklar” başlıklı projede araştırmacı 

03-07/2004 M.S.Ü., Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Esin Küntay’ın Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği için hazırladığı “Kahvehanelerde İnsan Hakları Eğitimi” başlıklı projesinde araştırmacı

12/2002- M.S.Ü., Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Esin Küntay’ın İzzet

03/2003 Baysal Yaşlılar Evinde yaşlılık dönemi bakım ve sorunları üzerine gerçekleştirmiş olduğu “İstanbul’da Kurumsal Bakım Altındaki Yaşlılar: Aile Desteğinden Devlet Desteğine Geçiş”  başlıklı projesinde araştırmacı 

1999-2002 M.S.Ü., Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Güliz Erginsoy’un Gölçeada’daki Rum azınlıklarla ilgili gerçekleştirmiş olduğu “Adalılar: Imroz’dan Gökçeada’ya başlıklı projesinde araştırmacı  

1999-2001 M.S.Ü., Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Güliz Erginsoy’un İstanbul’da evlerde çalışan ve Kastamonu yöresinden gelmiş kadınlar üzerine gerçekleştirmiş olduğu “İstanbul’da Üç Kuşak Loç Anlatıları: Yerel Topluluk ve Küresel Koşullar” başlıklı projesinde araştırmacı 

1999 Mimar Sinan Üniversitesi Araştırma Fonu için hazırlanan “14-18 Yaş Grubundaki  Erkek Çocukların Tutukluluk/Hükümlülük Sürecinde Etkin Olan Toplumsal ve Psikolojik Dinamikler” başlıklı projede proje yürütücüsü

07/1998 M.S.Ü., Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Esin Küntay ve Doç. Dr. Güliz Erginsoy'un İstanbul Valiliği için hazırladıkları "'Selpağa Gitmek' Sokakta Çalışan Çocuklar" başlıklı projede araştırmacı 

12/1997- 11/1998  M.S.Ü., Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Esin Küntay ve Doç. Dr. Güliz Erginsoy'un UNICEF için hazırladıkları "Teenage Female Sex Workers in Istanbul Metropolitan Area" başlıklı projede araştırmacı 

02-06/1998 M.S.Ü., Şehir Bölge Planlama Bölümü, Prof. Dr. Sümer Gürel ve Yrd. Doç. Dr. Hürriyet Öğdül'ün "Konut Alanlarında Toplumsal Bağların Rolü" başlıklı projesinde araştırmacı 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

2013 Yılmaz, Elif, “Ekonomik Sömürü ve Şiddet Mağduru Çocuklar: Sokakta Çalıştırılan Çocuklar Sorunu”, Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı:1, İstanbul, s:1-15.

2011 Yılmaz, Elif, “Demirden Leblebi: Girit, Ayvalık’ta Girit Mübadilleri”, Sosyoloji Dergisi.İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, Sayı:22, İstanbul, s:157-190.

2008 Yılmaz, Elif, “İstanbul’un Çocuk Suçluları: Çocukların Suça Yönelme Nedenleri”, Mimar.İst. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Sayı:28, İstanbul, s:82-89.

2008 Yılmaz, Elif, “Ekmeğini Çöpten Çıkaranlar: İstanbul Kadıköy’deki Çöp Toplayıcılar”, MSGSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi. Sayı:6, İstanbul, s:191-217.

2002 Yılmaz, Elif, "Futbol ve Yaşam: Türk Futboluna Sosyolojik Bir Bakış", Toplumbilim: Futbol Özel Sayısı. Sayı:16, Bağlam Yayınları, İstanbul, s:15-22. 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

2009 Yılmaz, Elif, “Küçük Çöp Adamlar: İstanbul’da Çöp Toplayıcı Çocuklar”, Sosyal Dışlanma ve Sosyal Hizmet. Der: Gonca Polat Uluocak, Arzu İçağasıoğlu Çoban, Haberal Eğitim Vakfı Yayını, Ankara, s: 171-194.

10/08 Yılmaz, Elif, “Gizli Dilenciler: İstanbul’da Sokakta Çalıştırılan Çocuklar”, Bir Kent Sorunu: Dilencilik. Der: Suvat Parin, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Yayınları, İstanbul, s: 193-203.

03/06 Yılmaz, Elif, "Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ve Ayvalık: Mekana ve Bireye Yönelik Şiddet" Terör, Şiddet ve Toplum. Der: Firdevs Gümüşoğlu, Bağlam Yayınları, İstanbul, s: 173-187.  

01/05 Yılmaz, Elif, "Bir İnternet Sitesinde Rastladım Size”, Sanat ve Sosyoloji. Der: Aylın Dikmen Özarslan, Bağlam Yayınları, İstanbul, s:119-127.

11/01 Yılmaz, Elif, "Suçlu Kentin Çocukları: İstanbul'da Suç İşlemiş Çocuklar Sorunu", 21. Yüzyıl Karşısında Kent ve İnsan. Der: Firdevs Gümüşoğlu, Bağlam Yayınları, İstanbul, s: 339-352.

 

01/00 Yılmaz, Elif, "Bakırköy Tutukevi'ndeki Tutuklu Çocukların Medya İle İlişkileri", 21. Yüzyıl Karşısında Çocuk ve Genç. Der: Esin Küntay – F. Güliz Erginsoy, Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları, İstanbul, s: 91-105. 

 

Diğer yayınlar :

2007 Yılmaz, Elif, Kayıp İnsanlar Programı, Kadıköy Raporu. MİM Evrensel Yaşam ve Yardımlaşma Derneği Yayınları, İstanbul. 

2006 Yılmaz, Elif ve diğerleri, CMUK Verilerine Göre Suç İsnat Edilen Çocuklar Hakkında Rapor 2000-2004.  İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul. 

2004 Yılmaz, Elif ve diğerleri, CMUK Verilerine Göre Suç İsnat Edilen Çocuklar Hakkında Rapor 2000-2001.  İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul.

02-05.10.13 Yılmaz, Elif, “Küçükköy Boşnakları: Kimlik, Aidiyet ve Varlıkta Dönüşümler”, başlıklı bildiri Sosyoloji Derneği ve Muğla Üniversitesi tarafından düzenlenen VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi - Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalarbaşlıklı kongre  kapsamında sunulmuştur

07-08.11.12 Yılmaz, Elif, “Otizmli Çocukların Eğitim Hakkı”, başlıklı bildiri Selçuk Üniversitesi tarafından düzenlenen Sosyal Hizmet Sempozyumu: Farklılıkları Anlamak başlıklı sempozyum kapsamında sunulmuştur

30.04.12   Yılmaz, Elif, “”İstanbul’un Baraka Hali: Yolaltı Barakalar Sokak”  başlıklı bildiri Okan Üniversii tarafından düzenlenen Sosyoloji Kollokyumu I: “İstanbul’un Halleri ve İhlalleri”başlıklı kollokyum kapsamında sunulmuştur

20-22.04.11 Yılmaz, Elif, “Çocuk – Madde İlişkisinin Önlenmesi ve Sonlandırılması” başlıklı bildiri Türkiye Büyük Millet Meclisi öncülüğünde düzenlenmiş olan 3. Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu kapsamında sunulmuştur