Dr. Öğr. Üyesi Ebru Aykut Türker

MSGSÜ Bomonti Kampüsü
Sosyoloji Bölümü

Telefon: 0212 236 69 36 / 120

E-mail: ebru.aykut@msgsu.edu.tr / ebruaykut74@gmail.com  

 EĞİTİM

Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk Enstitüsü, 2012

Doktora Tezi: Alternative Claims on Justice and Law: Rural Arson and Poison Murder in the 19th Century Ottoman Empire (BAP Doktora Tez Ödülü)

Yüksek Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji, 2004

Yüksek Lisans Tezi: Hannah Arendt’te Politika ve Yurttaşlık Danışman: Doç. Dr. Meral Özbek

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, 1998

ÇALIŞMA ALANI

19. yüzyıl Osmanlı sosyal ve kültürel tarihi, toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları, suç tarihi, hukuk tarihi, tıp ve beden tarihi

VERDİĞİ DERSLER

Bu bir paragraf. Bu metni değiştirmek veya düzenlemek için tıklayın. Çok kolay.

AKADEMİK FAALİYET

Yayınlar:

“Judicial Reforms, Sharia Law, and the Death Penalty in the Late Ottoman Empire,” Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association (Special Issue: Crime, Punishment, and

Social Order in the Late Ottoman Empire), vol. 7, no. 1 (May

2017), 7-29.

“Toxic Murder, Female Poisoners, and the Question of Agency at the Late Ottoman Law Courts, 1840-1908,” Journal of Women’s History, vol. 28, no. 3 (Fall 2016), 114-137. (2017 Ottoman and Turkish Studies Association Ömer Lütfi Barkan Article Prize honorable mention).

“Devr-i Hürriyette İstibdat Hayaleti: 1908 Çırçır Yangını’nın Ardından İstanbul’da Kundakçılık, Söylentiler ve Asayiş”, Toplum ve Bilim, no. 136 (2016), 5-39.

“Oysa ‘Kabahatin Çoğu Senin, Canım Kardeşim’: Huzur, Sandık ve Vatandaş Hatice Hanım,” İsyankâr Neşe: Sevgi Soysal Kitabı (haz.) Seval Şahin ve İpek Şahbenderoğlu (İstanbul: İletişim Yayınları, 2015), 379-405.

“Kısa Ömürlere Derkenar: Öfkemiz Daim Olsun,” Duvar, no. 23 (Kasım-Aralık 2015), 45-48.

“Osmanlı Mahkemelerinde Şüpheli Zehirlenme Vakaları, Adli Tıp Pratikleri ve Tıbbi Deliller”, Tarih ve Toplum: Yeni Yaklaşımlar, no. 17 (Bahar 2014), 7-36.

 

“Osmanlı’da Tesmîm Cinayetleri: Adli Tıp, Deliller ve Mütefenninler,” Edebiyatın İzinde Polisiye Edebiyat (eds.) Seval Şahin, Banu Öztürk ve Didem Ardalı Büyükarman (İstanbul:

Bağlam Yayınları, 2013), 35-42.

“’Kadınlara Mahsus’ Bir Cinayet Yöntemi: 19. Yüzyılda Osmanlı’da Zehirlenme Vakaları, Zehir Satışının Denetimi ve Kocasını Zehirleyen Kadınlar,” Biyoetik Araştırmaları (İstanbul:

Türkiye Biyoetik Derneği Yayını, no: XVI, 2012), 193-202.

“Ethnic Conflict, the Armenian Question, and Mob Violence in the Late Ottoman Empire,” Globalizing Lynching History: Vigilantism and Extralegal Punishment from an International

Perspective (eds.) Manfred Berg and Simon Wendt (Palgrave MacMillan, 2011), 119-135.

“’Kolları Sıvadık, Temizliğe Gidiyoruz!’: Ücretli Ev Emeği ve İmece Deneyimi,” Hacıyatmazı Devirmek: Neoliberal Pratiklere Karşı Kolektivite (eds.) Sibel Yardımcı ve Yıldırım Şentürk

(İstanbul: Kalkedon Yayınları, 2010), 213-239.

“Osmanlı’da Zehir Satışının Denetimi ve Kocasını Zehirleyen Kadınlar,” Toplumsal Tarih, no: 194 (Şubat 2010), 58-64.

“Tarih, Suçlu Kadınlar ve İnci Avcısı,” Amargi: Feminist Teori ve Politika, no: 10 (Güz 2008), 6-8.

“Constructing Divisions Between City and Countryside: On Fertile Lands and Distance,” The Graduate Journal of Historical Studies in Turkey, no: 5 (2007), 69-82.

“Ücretli Ev Emeği ve ‘Kadınların Sınıfı’,” Kadın Çalışmaları Dergisi, no: 3 (Eylül-Aralık 2006), 102-109.

“Fanning the Spark of Hope: Some Reflections on the ‘theses’ of Walter Benjamin,” MSGSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, no: 5 (2006), 61-70.

“Adaletin Terazisini Dengelemek: Şiddet ve Politika,” Terör, Şiddet ve Toplum (ed.) Firdevs Gümüşoğlu (İstanbul: Bağlam Yayınları, 2006), 51-66.

“Feminist Edebiyat Eleştirisi,” Edebiyatımızın Kadın Kalemleri, (ed.) Nesrin T.Karaca (Ankara: Vadi Yayınları, 2006, yeniden basım) ve Hece Eleştiri Özel Sayısı, no: 77-78- 79 (Mayıs-

Haziran-Temmuz 2003), 293-305.

“Tante Rosa,” Hürriyet Gösteri, no: 255 (Ocak 2004), 60-63. “Çokluk, Barbarlar, Göçebeler ve Kollektif Aksiyon,” Asosyoloji, no: 3 (Mayıs 2002).

Konferans, Atölye Çalışması ve Söyleşiler:

“Negotiating Justice and Law: Albanian Customary Law in the Age of Judicial Centralization (1850s-early 1900s),” The 14th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH), University of Sofia, July 24-28, 2017, Sofia.

“19. Yüzyıl Osmanlı Taşrasında Hane İçi Çatışmalar ve Kocalarını Zehirleyen Kadınlar,” Tarihin Gizli Öznesi ve Mücadele Tarihi 1, Yoğurtçu Kadın Forumu, İstanbul SODID (7

Haziran 2017).

"Suçun ve Hukukun Cinsiyeti: 19. Yüzyıl Osmanlı Taşrasında Hane İçi Çatışmalar ve Kocalarını Zehirleyen Kadınlar" Tarihin Nöbeti, Boğaziçi Üniversitesi (27 Nisan 2017).

“Geç Osmanlı Toplumunda ‘Acayip’ Bedenler: Hilkat Garibeleri, Modern Tıp ve ‘Kusurlu’ Nesiller,” Institut Français d’Etudes Anatoliennes (IFEA), Sciences et Savoirs dans l’Empire

Ottoman (26 Mayıs 2016).

“Promptness of Punishment or Procedural Correctness: Legal Reforms, Death Penalty, and the Meaning of Justice in the Late Ottoman Empire,” Security, Crime, Punishment and Prisons in the Late Ottoman Empire (EUME/ZMO Workshop), June 9, 2015, Berlin.

“Revisiting the Basic Legal Principles of the Tanzimat in Light of a Customary Practice: House-Burning and Usul-i Cibâl,” The Making of Law in the Ottoman Space, 1800-1914,

Interdisciplinary/International Workshop, Collège de France, May 26-27, 2015, Paris.

“ A New Glimpse into the Ottoman Legal Change: Arson, Customary Law, and Justice in the Ottoman Countryside from the mid-19th to early 20th Century,” Moralism, Fundamentalism, and the Rhetoric of Decline in Euroasia, 1600-1900, University of California, Los Angeles, February 26-27, 2015, Los Angeles.

“19. Yüzyılda Osmanlı’da Zehirler ve Kocasını Zehirleyen Kadınlar,” Kocaeli Kültür Kolektifi Derneği (21 Mayıs 2014).

“Hilkat Garibeleri: Freaks, Medicine, and Representation in the 19th Century Ottoman Empire”, 21st Ciépo Syposium, October 7-11, 2014, Budapest.

“Kocalarını Zehirleyen Osmanlı Kadınları,” Ebru Aykut, Emrah Safa Gürkan and Chris Gratien, Ottoman History Podcast, no: 164 (13 July 2014).            http://www.ottomanhistorypodcast.com/2014/07/poison-murder-women-ottoman- empire-html.

“Fire in the Village: Justice and Vengeance in the Late Ottoman Countryside,” The 13th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH), Universidad de Alcalá, October 1-5, 2013, Alcalá de Henares.

“Home-Rebels in the Late Ottoman Empire: Murderous Wives and Female Arsonists,” Changing Feminist Paradigms and Cultural Encounters: Women’s Experiences in Eastern

Mediterranean History in the 19th and 20th Centuries, Journal of Women’s History, Boğaziçi University, İstanbul Bilgi University, June 7-9, 2013, İstanbul.

“ A New Glimpse into the Ottoman Legal Change: Arson, Customs, and Justice in the Mid 19th Century Ottoman Countryside,” Moralism, Fundamentalism, and the Rhetoric of

Decline in Euroasia, 1600-1900, Session 3: Imperialism and Fundamentalism in Nineteenth-Century Eurasia, University of California, Los Angeles, William Andrews Clark Memorial Library, May 17, 2013, Los Angeles.

“19. Yüzyılda Osmanlı’da Kocasını Zehirleyen Kadınlar,” Koç Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Çarşamba Söyleşileri (27 Şubat 2013).

“Zehirler ve Birtakım Meşum Kadınlara Dair,” Edebiyatımızın Üvey Evladı Polisiye Sempozyumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 27-28 Kasım 2012, İstanbul.

“Unveiling the Unseen Agent of Crime: Medico-Legal Evidence in Suspected Poisoning Cases in the Late Ottoman Empire,” 20th Ciépo Syposium: New Trends in Ottoman Studies, June 27-July 1, 2012, Rethymno, Crete.

“New Customs vis á vis New Laws: The Return of the Kasame in Rural Arson Cases in the 19th Century Ottoman Countryside,” The 16th Annual International Workshop of the Department of Middle East Studies at Ben Gurion University of the Negev: Socio-Legal Perspectives on the Passage to Modernity in and beyond the Middle East, June 4-6, 2012, Beer-Sheva, Israel.

“The Regulation of Poison Sale and Poison Murder in the 19th Century Ottoman Empire,” MESA 2011, December 1-4, 2011, Washington DC.

“The Question of Gender in the 19th Century Ottoman Courts: Domestic Violence, Adultery and Public Reputation,” The 12th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH), Universität Wien, July 11-15, 2011, Retz, Austria.

“Crime, Justice and Vengeance in the 19th Century Ottoman Countryside: Intra-Peasant Disputes and Rural Arson,” The 2nd Ottoman History Workshop, European University Institute Department of History and Civilization, June 6, 2011, Florence.

“XIX. Yüzyıl Osmanlı Taşrasında Kundaklama Vakaları,” Lisanüstü Sempozyumu II: Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü, 16-17 Mayıs 2011, İstanbul.

“Kadınlara Mahsus Bir Cinayet Yöntemi: 19. Yüzyılda Osmanlı’da Zehirlenme Vakaları, Zehir Satışının Denetimi ve Kocasını Zehirleyen Kadınlar,” Türkiye Biyoetik Derneği VI. Tıp Etiği Kongresi: Biyoetikte Yeni Ufuklar, 25-26 Kasım 2010, İstanbul.

“Lynching Tailor Ohannes: Ethnic Conflicts, Armenian Massacres and Mob Violence in the Late Ottoman Empire,” Toward an International History of Lynching, International Conference at the Heidelberg Center for American Studies, June 4-6, 2010, Heidelberg.

“İmece Kadın Dayanışma Kooperatifi,” Özgür Üniversite, İstanbul (Türkiye’de Neoliberal Pratiklerden Kesitler başlıklı seminer dizisi içinde) (8 Nisan 2008).

 

“Denied Feminine Subjectivity: Murderous Wives in the 19th Century Ottoman Empire,” Graduate Student Conference on ‘Histories of Violence’, George Mason University, October 18, 2008, Washington DC.

“Neoliberal Politikalara Karşı Alternatif Bir Örgütlenme Deneyimi: İmece Kadın Dayanışma Kooperatifi,” 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, 28-30 Kasım 2007, Ankara.

“Güvenlik Politikaları Çağında İnsan Hakları Söyleminin İflası: Küresel Adalet ve ‘Haklara Sahip Olma Hakkı’,” İnsan Hakları ve Yurttaşlık Sempozyumu, TODAİE, 14-15 Aralık 2006,

Ankara.

“Adaletin Terazisini Dengelemek: Şiddet ve Politika,” Terör, Şiddet ve Toplum Sempozyumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 25-26 Nisan 2005, İstanbul.