Dr. Öğr. Üyesi Cihan Cinemre

MSGSÜ Bomonti Kampüsü
Sosyoloji Bölümü

Telefon: 

E-mail adresi: cihancinemre@gmail.com

 EĞİTİM

Doktora: Marmara Üniversitesi, Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme Doktora Programı

Doktora Tezi: Türkiye İmalat Sanayiinde Yapısal Dönüşüm ve İşgücü Piyasasında Katmanlaşma

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme Yüksek Lisans Programı

Yüksek Lisans Tezi: Uluslararası borçluluğun evrimi ve IMF

Lisans: Bilgi Üniversitesi, Ekonomi

ÇALIŞMA ALANI

Batı Marksizmi, Faşizm, Siyasal Şiddet, İşgücü Piyasası

VERDİĞİ DERSLER

Bu bir paragraf. Bu metni değiştirmek veya düzenlemek için tıklayın. Çok kolay.

AKADEMİK FAALİYET

Kitaplar:

-Cinemre C. (2017), Faşizm, Devlet ve Sınıflar, İstanbul Belge Yayınları.

Bildiriler

-Cinemre C. (2017), Faşizmin Sınıf Tabanı Olarak Küçük Burjuvazi, Karaburun Bilim Kongresi.

Makaleler:

-Cinemre C. (2013), Enformellik ve Cinsiyet Eşitsizliği Dolayımında İşgücü Piyasası Katmanlaşması, Sosyal Bilimler: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 7, 7-21.

-Cinemre C. (2014), Praksis Felsefesinde Felsefe Siyaset Özdeşliği ve Siyasal Toplum Artı Sivil Toplum Olarak Devlet Kavrayışı,Praksis: Dört Aylık Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 35-36, 135-175.