Dr. Öğr. Üyesi Cihan Cinemre

MSGSÜ Bomonti Kampüsü
Sosyoloji Bölümü

Telefon: 

E-mail adresi: cihancinemre@gmail.com

 EĞİTİM

Doktora: Marmara Üniversitesi, Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme Doktora Programı

Doktora Tezi: Türkiye İmalat Sanayiinde Yapısal Dönüşüm ve İşgücü Piyasasında Katmanlaşma

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme Yüksek Lisans Programı

Yüksek Lisans Tezi: Uluslararası borçluluğun evrimi ve IMF

Lisans: Bilgi Üniversitesi, Ekonomi

ÇALIŞMA ALANI

Batı Marksizmi, Faşizm, Siyasal Şiddet, İşgücü Piyasası

VERDİĞİ DERSLER

Bu bir paragraf. Bu metni değiştirmek veya düzenlemek için tıklayın. Çok kolay.

AKADEMİK FAALİYET

Kitaplar:

-Cinemre C. (2017), Faşizm, Devlet ve Sınıflar, İstanbul Belge Yayınları.

Bildiriler

-Cinemre C. (2017), Faşizmin Sınıf Tabanı Olarak Küçük Burjuvazi, Karaburun Bilim Kongresi.

Makaleler:

-Cinemre C. (2013), Enformellik ve Cinsiyet Eşitsizliği Dolayımında İşgücü Piyasası Katmanlaşması, Sosyal Bilimler: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 7, 7-21.

-Cinemre C. (2014), Praksis Felsefesinde Felsefe Siyaset Özdeşliği ve Siyasal Toplum Artı Sivil Toplum Olarak Devlet Kavrayışı,Praksis: Dört Aylık Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 35-36, 135-175.

ADRES

Bu internet sitesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü araştırma görevlileri tarafından duyurular ve iletişim konusunda kolaylık sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bölümün resmi sitesi değildir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Sosyoloji Bölümü

Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No: 71

Bomonti/Şişli

+90 212 246 0011/5300

sosyoloji@msgsu.edu.tr

  

Bölüm Sekreteri:

Arzu Dağlaroğlu