Doç. Dr. Üyesi Cem Doğan Yaşat

MSGSÜ Bomonti Kampüsü
Sosyoloji Bölümü

Telefon: 0212 236 69 36 - 120

E-mail adresi: dogan.yasat@msgsu.edu.tr

 EĞİTİM

Doktora: M.S.G.S.Ü. Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Doktora Tezi: Adorno Estetiğinin Toplumsal Temellleri

Yüksek Lisans: M.S.G.S.Ü. Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Yüksek Lisans Tezi: Edebiyat Sosyolojisi Açısından Hermeneutik Yaklaşımın Değerlendirilmesi

Lisans: Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü

ÇALIŞMA ALANI

Felsefe Tarihi, Estetik, Sanat Sosyolojisi, Edebiyat Sosyolojisi.

VERDİĞİ DERSLER

---

AKADEMİK FAALİYET

Yayınlar

Makale
“Ortaçağ Estetik Duyarlılığı ve Boethius’un Müzik Felsefesi”, İnsancıl Dergisi, 12. Sayı, sayfa 25-31, İnsancıl Yayınları, İstanbul, Aralık 2003.

Kitap İçinde Makale
“Haneke Sinemasında Oyun ve Şiddet”, Terör, Şiddet ve Toplum, Bağlam Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul, 2006.

Yürütülen Proje
“The Celtic Tiger and the Culture Industry: the Transformations of Literature and Society.”, National University of Ireland, Maynooth 2007-2008. 

Burs
Ö.S.Y.M. Bursu (Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü 1997-2002)
TÜBİTAK Yurt Dışı Araştırma Bursu ( National University of Ireland, Maynooth 2007-2008)