Doç. Dr. Burak Onaran

MSGSÜ Bomonti Kampüsü
Sosyoloji Bölümü

Telefon: 

E-mail adresi: burak.onaran@msgsu.edu.tr

 EĞİTİM

Doktora: École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris), Tarih ve Uygarlık, 2009

Doktora Tezi: À Bas Le Sultan! La conjuration de Kuleli (1859) et l’organisation Meslek (1867), Les premières tentatives de détrônement après l’abolition des janissaires

Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih, 2002

Yüksek Lisans Tezi: A Traditional District, A Conservative Image, A History of Üsküdar Between 1838-1914

Lisans: Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü (1997)

ÇALIŞMA ALANI

Geç Osmanlı Toplumsal ve Siyasi Tarihi, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Tarihi, Kent Tarihi, Yemek ve Gastronomi Tarihi

VERDİĞİ DERSLER

Lisans:

SOS339 Osmanlı Toplumsal ve Ekonomik Tarihi

SOS340 Türkiye Toplumsal ve Ekonomik Tarihi

AKADEMİK FAALİYET

Yayınlar:

 

A) Kitaplar:

Mutfaktarih: Yemeğin Politik Serüvenleri, İstanbul, İletişim Yayınları, 2015.

Détrôner le sultan: Deux conjurations à l'époque des réformes ottomanes: Kuleli (1859) et Meslek (1867), Paris & Louvain,  Peeters, 2013.

 

B) Seçilmiş Makaleler:

“Pork is the best: Debates on the Islamic Pork Taboo during the Early Republican Turkey”, S. Rohdewald and A. Blaszczyk (ed.) From Kebab to Ćevapčići. Foodways in (post) Ottoman Europe, Wiesbaden, Harrassowitz, forthcoming 2018.

“Une tentative de régicide à Istanbul en 1859 : l’incident de Kuleli et les nouveaux enjeux sociopolitiques”, Isabelle Pebay-Clottes  vd. (ed.), Regicides en France et en Europe (XVIe –XIXe siècles), Cenevre, Librairie Droz, 2017, s. 521-533.

“Gerici, İlerici, Darbeci... Kuleli Vakası'nı Nasıl bilirsiniz?”, Toplumsal Tarih, n. 273, September 2016, s. 50-56. [tekrar basım: Mehmet Ö. Alkan (ed).,  Osmanlı’dan Günümüze Darbeler,  Istanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2017, s. 17-31]

“La mort du sultan détrôné (1622-1918) : Un survol à travers l’histoire politique de l’Empire Ottoman”, J. Foa, E. Malamut, C. Zaremba (ed.), La mort du prince, de l'Antiquité à nos jours, Presses univérsitaires de Province, 2016, s. 161-177

“Abdülmecid Ier”, F. Georgeon, N. Vatin ve G. Veinstein (ed.), Dictionnaire de l’Empire Ottoman, Paris, Fayard, 2015, s. 34-35.

“La guerre de Crimée”, F. Georgeon, N. Vatin ve G. Veinstein (ed.), Dictionnaire de l’Empire Ottoman, Paris, Fayard, 2015, s. 312-313.

“Dinsiz Dindarlık”, Birikim, n. 314-315, 2015, s. 174-179.

 “Kuleli Vakası suikast planlarının politik anlamı”, Kemal Kahraman & İlona Baytar (ed.), Sultan Abdülmecid ve Dönemi (1823-1861), İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, 2015, s. 258-267.

“Le débat sur le porc halâl en Turquie au début de la période républicaine (1923-1950)”, Florence Bergeaud-Blackler (ed.), Les Sens du Halal : le halal comme espace normatif, Paris, Editions CNRS, 2015, s. 34-47

“ ‘Hobsbawm Çağı’nın ardından (1917-2012) ”, Toplum ve Bilim, n. 125, 2012, s. 224-227 .

“Fransız Osmanlı Tarihi Çalışmaları Okulu Hakkında Bir Değerlendirme”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c. 8, n. 15 (Dünyada Türk Tarihçiliği), 2011, s. 301-342.

“Kuleli Vakası Hakkında ‘Başka’ Bir Araştırma”, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, n. 5, Bahar 2007, s. 9-39.

“Nostalji ve Muhafazakârlık - Mazi Cenneti”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Muhafazakârlık, İletişim Yayınları, 2003, s. 234-260 (Tanıl Bora ile beraber).

“Ahmed Mithat Efendi”, Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce: Cumhuriyet’e Devreden Düşünce Mirası (Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi), İletişim Yayınları, İstanbul, 2002, 170-175.

Diğer:

Toplum ve Bilim dergisi yayın kurulu üyesi