Dr. Öğr. Üyesi Büke Koyuncu

MSGSÜ Bomonti Kampüsü
Sosyoloji Bölümü

Telefon: 212 246 00 11 / 5300

E-mail adresi: buke.koyuncu@msgsu.edu.tr

 EĞİTİM

Doktora: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Genel Sosyoloji ve Metodoloji Programı

Doktora Tezi: “AK Parti’nin Ulusal Kimlik Vizyonunda İslam Unsuru: Türkiye’de Ulusal Kimlik Din İlişkisi Üzerine Bir Örnek Olay İncelemesi”

Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Kadın Araştırmaları Bilim Dalı

Yüksek Lisans Tezi: “İktidar ve Kadın; İktidar Kavramının Kadın Araştırmaları Çerçevesinde Yeniden Çözümlenmesi”

Lisans:

ÇALIŞMA ALANI

Siyaset, din, ahlak, kimlik

VERDİĞİ DERSLER

Bu bir paragraf. Bu metni değiştirmek veya düzenlemek için tıklayın. Çok kolay.

AKADEMİK FAALİYET

Koyuncu, B. (2016)  “AK Parti: Devlete Sadakat Olarak Laiklikten

Devlete Sadakat Olarak Dindarlığa”, Kimlik ve Din içinde, der. Abdullah

Özbolat ve Mustafa Macit, Adana: Karahan Kitabevi.

 

Koyuncu, B. (2016) “Köprü Nereye Bağlanacak?”,

http://www.birikimdergisi.com/guncel/kopru-nereye- baglanacak

 

Koyuncu, B. (2015) “Seçimler”,

http://www.birikimdergisi.com/guncel/secimler

 

Koyuncu, B. (2015) “2002’den 2015 Seçimleri’ ne AK Parti’nin

Ulusçuluğu ve Bir Projeksiyon”, Birikim: Kendini Alternatif Kılmak, no:

313

 

Koyuncu, B. (2014) “Benim Milletim…” AK Parti İktidarı, Din ve Ulusal

Kimlik, İstanbul: İletişim Yayınları.

 

Koyuncu, B. (2012) “Türkiye’de Ulusal Kimlik ve Din İlişkisi Üzerine Bir

Örnek Olay İncelemesi: AK Parti’nin Ulusal Kimlik Vizyonunda ´Mehmet

Akif Ersoy` Figürü”, Sosyolojik Tartışmalar, no:2