Dr. Öğr. Üyesi Büke Koyuncu

MSGSÜ Bomonti Kampüsü
Sosyoloji Bölümü

Telefon: 212 246 00 11 / 5300

E-mail adresi: buke.koyuncu@msgsu.edu.tr

 EĞİTİM

Doktora: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Genel Sosyoloji ve Metodoloji Programı

Doktora Tezi: “AK Parti’nin Ulusal Kimlik Vizyonunda İslam Unsuru: Türkiye’de Ulusal Kimlik Din İlişkisi Üzerine Bir Örnek Olay İncelemesi”

Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Kadın Araştırmaları Bilim Dalı

Yüksek Lisans Tezi: “İktidar ve Kadın; İktidar Kavramının Kadın Araştırmaları Çerçevesinde Yeniden Çözümlenmesi”

Lisans:

ÇALIŞMA ALANI

Siyaset, din, ahlak, kimlik

VERDİĞİ DERSLER

Bu bir paragraf. Bu metni değiştirmek veya düzenlemek için tıklayın. Çok kolay.

AKADEMİK FAALİYET

Koyuncu, B. (2016)  “AK Parti: Devlete Sadakat Olarak Laiklikten

Devlete Sadakat Olarak Dindarlığa”, Kimlik ve Din içinde, der. Abdullah

Özbolat ve Mustafa Macit, Adana: Karahan Kitabevi.

 

Koyuncu, B. (2016) “Köprü Nereye Bağlanacak?”,

http://www.birikimdergisi.com/guncel/kopru-nereye- baglanacak

 

Koyuncu, B. (2015) “Seçimler”,

http://www.birikimdergisi.com/guncel/secimler

 

Koyuncu, B. (2015) “2002’den 2015 Seçimleri’ ne AK Parti’nin

Ulusçuluğu ve Bir Projeksiyon”, Birikim: Kendini Alternatif Kılmak, no:

313

 

Koyuncu, B. (2014) “Benim Milletim…” AK Parti İktidarı, Din ve Ulusal

Kimlik, İstanbul: İletişim Yayınları.

 

Koyuncu, B. (2012) “Türkiye’de Ulusal Kimlik ve Din İlişkisi Üzerine Bir

Örnek Olay İncelemesi: AK Parti’nin Ulusal Kimlik Vizyonunda ´Mehmet

Akif Ersoy` Figürü”, Sosyolojik Tartışmalar, no:2

ADRES

Bu internet sitesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü araştırma görevlileri tarafından duyurular ve iletişim konusunda kolaylık sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bölümün resmi sitesi değildir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Sosyoloji Bölümü

Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No: 71

Bomonti/Şişli

+90 212 246 0011/5300

sosyoloji@msgsu.edu.tr

  

Bölüm Sekreteri:

Arzu Dağlaroğlu