Doç. Dr. Begüm Özden Fırat

MSGSÜ Bomonti Kampüsü
Sosyoloji Bölümü

Telefon: (0212) 246 00 11 / 5300 - 5301

E-mail adresi: begum.ozden.firat@msgsu.edu.tr

 EĞİTİM

Doktora: Amsterdam Üniversitesi, Amsterdam School for Analysis, 2008

Doktora Tezi: Disorienting Encounters: Reading 17th and 18th Century Ottoman Miniature Paintings

Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, 2002

Yüksek Lisans Tezi: Türk Basınında Kadın Politikacıların Temsili: Tansu Çiller, Merve Kavakçı ve Rahşan Ecevit

Lisans: Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1999

ÇALIŞMA ALANI

Toplumsal Hareketler Sosyolojisi, Kültür Sosyolojisi, Kent Sosyolojisi

VERDİĞİ DERSLER
AKADEMİK FAALİYET

Mesleki ve akademik faaliyetleri (Bilimsel yayin, Sergi, Ödül, Uygulama vb.):

 

-2015 Encounters with the Ottoman Miniature: Contemporary Readings of an Imperial Art, Londra: I.B. Tauris.

 

-2015 (Derleyen, Aylin Kuryel ile birlikte) Küresel Ayaklanmalar Çağında

Direniş ve Estetik, Sanat/Hayat dizisi, İstanbul: İletişim Yayınları.

 

-2011 (Derleyen, Aylin Kuryel'le birlikte) Theorizing Cultural Activism: Practices, Dilemmas, Potentialities, Thamyris/Intersecting: Place, Sex, Race, Amsterdam, New York: Rodopi Press

 

-2009 (Derleyen, Sarah de Mul, ve Sonja van Wichelen'le birlikte) Commitment and Complicity in Theory and Cultural Practice, Palgrave/MacMillan

DERGİ İÇERİSİNDE YAYINLANAN MAKALE

 

-2013 (Aylin Kuryel'le birlikte), "Creativity in Action: Counter- Spectacles and Affective Collectives", Parallax, 19 (2), 38-52.

 

-2012 “Kentsel Çitlemeye karşı Müşterekleştirme Pratikleri”, İktisat Dergisi, Sayı: 552, s. 26-32.

 

-2012 (Ezgi Bakçay’la birlikte), “Çağdaş Sanattan Radikal Siyasete Estetik Politik Eylem”, Toplum ve Bilim, s. 125, 41-62

 

-2012 “Toplumsal Hareketlerin Sosyolojisi”, Sosyolojik Tartışmalar, SOMDER, s.3, 3-7.

 

-2012 "Devrimci Halkçı Yerel Yönetimler Sempozyumu"; Praksis, sayı: 27, 193-197.

 

-2011"Ve Madem ki Sokaklar Kimsenin Değil: Talan, Dolandırıcılık ve Hırsızlığa karşı Kentsel Müşterekler Yaratmak", Eğitim, Bilim, Toplum, Sayı: 36, s. 96-116.

 

-2011 (Emma Dowling'le birlikte), "The Mirror Cracks from Side to Side – Of Global Uprisings and Movement in an Age of Austerity", Shift Magazine, No: 13, Eylül.

 

-Eylül 2017 “Patterns of Revolt”, Keynote Speech, Imagining the Mediterreanen, IVAM, Valencia, İspanya

 

-Temmuz 2017 “After the Event” ACLA, Utrecht, Hollanda

 

-Haziran 2017 “Commoning Movements in Turkey, Solidarity Economies Conference, Atina, Hollanda Nisan 2015 “İlk Birikim, Müşterekler, Toplumsal Hareketler”, Marx Sempozyumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,

Sosyoloji ve Felsefe Bölümleri

 

-Kasım 2014 “Sokak sanatı, Kamusal Alan ve Soylulaştırma” Right to the City II,

Sao Paulo Bineali, Brezilya Mayıs 2014 “Gezi ve Müşterekler Siyaseti”, Gezi Parkı Direnişi: Ortak Alan Mücadelesinden Yeni Mücadele Alanlarına, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sosyoloji Bölümü ve Disiplinler Arası Kültür Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul

 

-Aralık 2013 “Tekel Direnişi, Duygulanımsal Kolektivite ve Kamusallık”, Aesthetics and Politics in Turkey: Art, Film and Literature, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.

 

-Kasım 2013 “Kentsel Müşterekleri Yaratmak”, 4. Yeşil Ekonomi Konferansı – Yeşil Ekonomi ve Müşterekler, Heinrich Böll Vakfı, İstanbul Kasım 2013 “Gezi Olayı ve Zamansallık”, Boğaziçi Chronicles, Susan Buck-