2020-21 Eğitim Yılı Lisansüstü Başvuruları

BAŞVURU SÜRECİ İLE İLGİLİ RESMİ DUYURULARI buradan VE buradan TAKİP ETMENİZİ ÖNERİYORUZ.

 

 

YÜKSEK LİSANS BAŞVURULARI
 

Bölümümüz yüksek lisans ve doktora programı disiplinler arası yaklaşımıyla öğrencilere sosyal bilimlerin farklı alanlarında çalışma olanakları sunar. 2021-2022 Yüksek Lisans Programına başvurular online olarak yapılacaktır. Başvurunuzun tamamlanması için Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün talep ettiği evrakların yanında Sosyoloji Bölümü’nün talep ettiği, ilanda yer alan evrakları eksiksiz biçimde sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Pandemi sebebiyle bu dönem değerlendirmeler bölüme gönderilen dosyalar üzerinden yapılacak, bu değerlendirme sınav yerine geçecektir. yazılı sınav ve mülakat yapılmayacaktır.  MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün duyuracağı online başvuru sistemi dışında başka bir yolla gönderilen başvurular, belirtilen tarihler dışında gönderilen başvurular ve eksik belge ile gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 

Sosyoloji Bölümü Yüksek Lisans Başvuru Evrakları

a) Çalışma Konusu Önerisi: Programa başvuran adayların kabul edilmeleri halinde hangi konuda çalışacaklarını belirten bir tez önerisi sunmaları gerekmektedir. Hazırlanacak metin 1500-2000 kelimeden oluşmalı (üst sınırı da dikkate almanız gerekmektedir, kelime sınırını aşan kısımlar dikkate alınmayacaktır) ve bu metinde çalışılacak konunun amaç, yöntem ve sınırlılıkları ile çalışmada kullanılacak kaynakça bulunmalıdır.  Kaynakça kelime sınırlamasına dahil değildir. Çalışma konusu önerisinde intihal olması halinde başvuru geçersiz sayılacaktır.(Tez önerisi metni oluşturulurken araştırma konusunun sosyolojik bağlamının belirlenmesine dikkat edilmelidir.)

b) Özgeçmiş Formu (Yüksek Lisans formuna buradan ulaşabilirsiniz)

c) 1 adet Fotoğraf (Özgeçmiş Formuna yapıştırılacaktır.)

d) 1 adet Referans Mektubu (Üniversitemiz mezunlarından istenmeyecektir.)

e) Lisans Transkripti Fotokopisi

f) ALES Sonuç Belgesinin Fotokopisi

g) Yabancı Dil Belgesinin Fotokopisi  · Yüksek Lisansa başvuran adaylardan 2.80 not ortalaması şartını karşılayamadıkları takdirde istenmektedir.

 

DOKTORA BAŞVURULARI

Bölümümüz yüksek lisans ve doktora programı disiplinler arası yaklaşımıyla öğrencilere sosyal bilimlerin farklı alanlarında çalışma olanakları sunar. 2021-2022 Doktora Programına başvurular online olarak yapılacaktır. Başvurunuzun tamamlanması için Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün talep ettiği evrakların yanında Sosyoloji Bölümü’nün talep ettiği, ilanda yer alan evrakları eksiksiz biçimde Sosyal Bilimler Enstitüsünün duyuracağı sisteme online olarak yüklemeniz gerekmektedir. Pandemi sebebiyle bu dönem değerlendirmeler bölüme gönderilen dosyalar üzerinden yapılacak, bu değerlendirme sınav yerine geçecektir, yazılı sınav ve mülakat yapılmayacaktır. MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün duyuracağı online başvuru sistemi dışında başka bir yolla gönderilen başvurular, belirtilen tarihler dışında gönderilen başvurular ve eksik belge ile gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sosyoloji Bölümü Doktora Başvuru Evrakları


a) Çalışma Konusu Önerisi: Programa başvuran adayların kabul edilmeleri halinde hangi konuda çalışacaklarını belirten bir tez önerisi sunmaları gerekmektedir. Hazırlanacak metin 1500-2000 kelimeden oluşmalı (üst sınırı da dikkate almanız gerekmektedir, kelime sınırını aşan kısımlar dikkate alınmayacaktır) ve bu metinde çalışılacak konunun amaç, yöntem ve sınırlılıkları ile çalışmada kullanılacak kaynakça bulunmalıdır.  Kaynakça kelime sınırlamasına dahil edilmeyecektir. Çalışma konusu önerisi metninde intihal olması halinde başvuru geçersiz sayılacaktır. (Tez önerisi metni oluşturulurken araştırma konusunun sosyolojik bağlamının belirlenmesine dikkat edilmelidir.)

b) Özgeçmiş Formu (Doktora formuna buradan ulaşabilirsiniz)

c) 1 adet Fotoğraf (Özgeçmiş Formuna yapıştırılacaktır.)

d) 1 adet Referans Mektubu (Üniversitemiz mezunlarından istenmeyecektir.)

e ) Transkript Fotokopisi (Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimine ait)

f) ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi

g) Yabancı Dil Belgesi Fotokopisi