Dr. Öğr. Üyesi Aylın Dikmen Özarslan

MSGSÜ Bomonti Kampüsü
Sosyoloji Bölümü

Telefon: 0212 246 00 11-5310

E-mail adresi: aylin.dikmen@msgsu.edu.tr

 EĞİTİM

Doktora: 1998, MSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Doktora Programı

Doktora Tezi: Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Çerçevesinde İstanbul’da Çalışan Çocuklar Üzerine Bir Değerlendirme

Yüksek Lisans: 1993, MSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Yüksek Lisans Programı

Yüksek Lisans Tezi: Üretim Ünitelerinde Sosyometrik Kanalların Kullanımı

Lisans: 1991, İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü

ÇALIŞMA ALANI

Sağlık Sosyolojisi, Çocukluk Sosyolojisi, Kültürel Antropoloji

VERDİĞİ DERSLER

---

AKADEMİK FAALİYET

Kitaplar:

-Dikmen Özarslan, Aylın (2016), Çocuk ve Çocukluk Sosyolojisi, Resse Kitap, İstanbul.

-Dikmen Özarslan, Aylın (2004), Kırmızı Kar, Bağlam Yayınları, İstanbul.

Makaleler:

-Dikmen Özarslan, Aylın (2015), “Hegemonik Erkeklik Bağlamında Erkek Hemşireler”, Alternatif Politika, 7(1), 118-142.

-Dikmen Özarslan, Aylın (2014), “Çalışan Çocukların Sağlık Açsıından Değerlendirilmesi”, İnsan, Toplum ve Haklar Esin Küntay’a Armağan, Der.: Ayşe Durakbaşa, Bağlam Yayınları, İstanbul, 127-153.

-Dikmen Özarslan, Aylın (2014), “Sağlık Alanında Sosyal Hizmet”, Sosyal Hizmet ve Öteki, Der.: Pınar Akkuş; Özgür Başpınar Aktükün, Bağlam Yayınları, İstanbul, 246-271.

-Küntay, Esin; Dikmen Özarslan, Aylın (2011), “Çocuğun Ekonomik İstismarı”, Çocuk Hakları Açısından Çocuk İhmali Ve İstismarı El Kitabı. Yay. Haz.: Micahit Öztürk, Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul, 93-111.

-Dikmen Özarslan, Aylın (2003), “Aybaşının Toplumsal Hali”, Kadın Yaşantıları, Editör: Ayşegül Yaraman, Bağlam Yayınları, İstanbul, 139-159.

-Dikmen Özarslan, Aylın (2001), “Yaşamak Ya Da Ölmek Kimin Kararı?”, Toplumbilim (13), Bağlam Yayınları, İstanbul, 125-128.

-Dikmen Özarslan, Aylın (2001), “Kentte Çalışan Çocuklar: Cinsiyet Ayrımının Paradoksal

Göstergeleri”, 21. Yüzyıl Karşısında Kent ve İnsan, Editör: Firdevs Gümüşoğlu, Bağlam Yayınları, İstanbul, 329-338.

-Dikmen Özarslan, Aylın (1995), “Ötenazi: Ölüm Hakkı”, Varlık Dergisi, 1057, 54-56.

Bildiriler:

-Dikmen Özarslan, Aylın (2017), “Felsefi ve Sosyolojik Açıdan Ölüm”, Yoğun Bakım

Ünitelerinin Akılcı Kullanımı Sempozyumu, Türk Yoğun Bakım Derneği, Ankara.

-Dikmen Özarslan, Aylın (2010), “Devletin Çocuk İhmal ve İstismarı”, Sosyal Hizmet Sempozyumu, Ankara.

-Dikmen Özarslan, Aylın (2009), “Kadın Hastaların Doktorla Karşılaşması”, Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, 3. Cilt, 165-174.

-Dikmen Özarslan, Aylın (2009), “Celebrating Menarche”, Evil, Women and The Feminine,

Budapeşte.

-Dikmen Özarslan, Aylın (2009), “Toplumsal Cinsiyet Kalıpları İçinde Sıkışan Hemşirelik”, Dünya Hemşireler Günü, Ankara.

-Dikmen Özarslan, Aylın (2006), “Sağlıkta Eşitsizliğin Cinsiyet Boyutu”, 10. Ulusal Halk

Sağlığı Kongresi, Van.

-Dikmen Özarslan, Aylın (2006), “Çocuk ve Genç İşçilğinin Tarihsel Gelişimi ve Nedenleri”, Çocuk İşçilerin Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu, İstanbul, 62-73.

-Dikmen Özarslan, Aylın (2006), “Hemşirelik Mesleğine Sosyolojik Bakış”, Hemşirelik Haftası Etkinlikleri, İstanbul.

-Dikmen Özarslan, Aylın (2004), “Konuşulmayanı Konuşmak: Süreyya Ayhan’ın Dünya İkinciliği ve Ayhali”, Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma, 2. Cilt, 193-200.

-Dikmen Özarslan, Aylın (2003), “Lepranın Sosyal Boyutu”, 2003 Yılı Cüzzam Günü, İstanbul.

-Dikmen, Aylın (2000), “Çocuklar Çalışmalı mı? Çalışan Çocukların Görüşleri”, 1. İstanbul Çocuk Kurultayı Bildiriler Kitabı, 468-478.

-Dikmen, Aylın (1999), “Çalışan Çocukların Hakları: Bugünkü Durumları ve Kendi Görüşleri”, 21. Yüzyıl Karşısında Çocuk ve Genç, Der.: Esin Küntay; Güliz Erginsoy, 156-170.

-Dikmen, Aylın (1999), “Working Children in Istanbul”, 4th European Conference of Sociology, Amsterdam.

ADRES

Bu internet sitesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü araştırma görevlileri tarafından duyurular ve iletişim konusunda kolaylık sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bölümün resmi sitesi değildir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Sosyoloji Bölümü

Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No: 71

Bomonti/Şişli

+90 212 246 0011/5300

sosyoloji@msgsu.edu.tr

  

Bölüm Sekreteri:

Arzu Dağlaroğlu