Dr. Öğr. Üyesi Aylın Dikmen Özarslan

MSGSÜ Bomonti Kampüsü
Sosyoloji Bölümü

Telefon: 0212 246 00 11-5310

E-mail adresi: aylin.dikmen@msgsu.edu.tr

 EĞİTİM

Doktora: 1998, MSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Doktora Programı

Doktora Tezi: Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Çerçevesinde İstanbul’da Çalışan Çocuklar Üzerine Bir Değerlendirme

Yüksek Lisans: 1993, MSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Yüksek Lisans Programı

Yüksek Lisans Tezi: Üretim Ünitelerinde Sosyometrik Kanalların Kullanımı

Lisans: 1991, İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü

ÇALIŞMA ALANI

Sağlık Sosyolojisi, Çocukluk Sosyolojisi, Kültürel Antropoloji

VERDİĞİ DERSLER

---

AKADEMİK FAALİYET

Kitaplar:

-Dikmen Özarslan, Aylın (2016), Çocuk ve Çocukluk Sosyolojisi, Resse Kitap, İstanbul.

-Dikmen Özarslan, Aylın (2004), Kırmızı Kar, Bağlam Yayınları, İstanbul.

Makaleler:

-Dikmen Özarslan, Aylın (2015), “Hegemonik Erkeklik Bağlamında Erkek Hemşireler”, Alternatif Politika, 7(1), 118-142.

-Dikmen Özarslan, Aylın (2014), “Çalışan Çocukların Sağlık Açsıından Değerlendirilmesi”, İnsan, Toplum ve Haklar Esin Küntay’a Armağan, Der.: Ayşe Durakbaşa, Bağlam Yayınları, İstanbul, 127-153.

-Dikmen Özarslan, Aylın (2014), “Sağlık Alanında Sosyal Hizmet”, Sosyal Hizmet ve Öteki, Der.: Pınar Akkuş; Özgür Başpınar Aktükün, Bağlam Yayınları, İstanbul, 246-271.

-Küntay, Esin; Dikmen Özarslan, Aylın (2011), “Çocuğun Ekonomik İstismarı”, Çocuk Hakları Açısından Çocuk İhmali Ve İstismarı El Kitabı. Yay. Haz.: Micahit Öztürk, Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul, 93-111.

-Dikmen Özarslan, Aylın (2003), “Aybaşının Toplumsal Hali”, Kadın Yaşantıları, Editör: Ayşegül Yaraman, Bağlam Yayınları, İstanbul, 139-159.

-Dikmen Özarslan, Aylın (2001), “Yaşamak Ya Da Ölmek Kimin Kararı?”, Toplumbilim (13), Bağlam Yayınları, İstanbul, 125-128.

-Dikmen Özarslan, Aylın (2001), “Kentte Çalışan Çocuklar: Cinsiyet Ayrımının Paradoksal

Göstergeleri”, 21. Yüzyıl Karşısında Kent ve İnsan, Editör: Firdevs Gümüşoğlu, Bağlam Yayınları, İstanbul, 329-338.

-Dikmen Özarslan, Aylın (1995), “Ötenazi: Ölüm Hakkı”, Varlık Dergisi, 1057, 54-56.

Bildiriler:

-Dikmen Özarslan, Aylın (2017), “Felsefi ve Sosyolojik Açıdan Ölüm”, Yoğun Bakım

Ünitelerinin Akılcı Kullanımı Sempozyumu, Türk Yoğun Bakım Derneği, Ankara.

-Dikmen Özarslan, Aylın (2010), “Devletin Çocuk İhmal ve İstismarı”, Sosyal Hizmet Sempozyumu, Ankara.

-Dikmen Özarslan, Aylın (2009), “Kadın Hastaların Doktorla Karşılaşması”, Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, 3. Cilt, 165-174.

-Dikmen Özarslan, Aylın (2009), “Celebrating Menarche”, Evil, Women and The Feminine,

Budapeşte.

-Dikmen Özarslan, Aylın (2009), “Toplumsal Cinsiyet Kalıpları İçinde Sıkışan Hemşirelik”, Dünya Hemşireler Günü, Ankara.

-Dikmen Özarslan, Aylın (2006), “Sağlıkta Eşitsizliğin Cinsiyet Boyutu”, 10. Ulusal Halk

Sağlığı Kongresi, Van.

-Dikmen Özarslan, Aylın (2006), “Çocuk ve Genç İşçilğinin Tarihsel Gelişimi ve Nedenleri”, Çocuk İşçilerin Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu, İstanbul, 62-73.

-Dikmen Özarslan, Aylın (2006), “Hemşirelik Mesleğine Sosyolojik Bakış”, Hemşirelik Haftası Etkinlikleri, İstanbul.

-Dikmen Özarslan, Aylın (2004), “Konuşulmayanı Konuşmak: Süreyya Ayhan’ın Dünya İkinciliği ve Ayhali”, Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma, 2. Cilt, 193-200.

-Dikmen Özarslan, Aylın (2003), “Lepranın Sosyal Boyutu”, 2003 Yılı Cüzzam Günü, İstanbul.

-Dikmen, Aylın (2000), “Çocuklar Çalışmalı mı? Çalışan Çocukların Görüşleri”, 1. İstanbul Çocuk Kurultayı Bildiriler Kitabı, 468-478.

-Dikmen, Aylın (1999), “Çalışan Çocukların Hakları: Bugünkü Durumları ve Kendi Görüşleri”, 21. Yüzyıl Karşısında Çocuk ve Genç, Der.: Esin Küntay; Güliz Erginsoy, 156-170.

-Dikmen, Aylın (1999), “Working Children in Istanbul”, 4th European Conference of Sociology, Amsterdam.