AKADEMİK KADRO
GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ ANABİLİM DALI
KURUMLAR SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
SOSYOMETRİ ANABİLİM DALI
UYGULAMALI SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI
EMEKLİ VE SAAT ÜCRETLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ
 • Prof. Dr. Esin Küntay

 • Prof. Dr. Meral Özbek Bostancıoğlu

 • Prof. Dr. Ayşe Muşlu

 • Prof. Dr. İzzettin Önder

 • Doç. Dr. Egemen Yılgür (Beykoz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi)

 • Dr. Ünal Emiroğlu

 • Dr. Öğr. Üyesi Bilge Başer (İstatistik Bölümü)

 • Öğr. Gör. Kemal Şahin (Enformatik Bölümü)

 • Uzm. Psk. Ayten Deniz Tepeli

 • Uzm. Psk. Feramerz Ayadi

 • Okt. Dr. Tülin Ural

 • Okt. Özden Saatçi

 • Okt. Seda Bütün

 • Okt. Emine Bahar Gürbüz

 • Nimet Adıgüzel